Trendy
válka na Ukrajině EURO 2024 Karel Gott Shannen Doherty

Scientologie (prvně byl tento termín použit 1951) je církev zakládájící se na praktikách a myšlenkách vyvinutých americkým spisovatelem sci-fi Lafayettem Ronem Hubbardem (†1986). Její název pochází ze spojení latinských slov scientia (vědění) a logia (učení).

Charakteristika

Hubbard zpočátku vyvinul skupinu idejí, které nazval dianetika, jenž publikoval ve své knize Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví (1950). V ní je popisována jako „vědu o lidském duchu“ s cílem dosažení „duchovního zdraví“.

2011 její hlavní představitel David Miscavige (1960) odhadoval, že na celém světě má kolem 40 000 členů​. Těmí nejznámějšími jsou americký herec Tom Cruise (1962) a John Travolta (1954). 

Působí prostřednictvím různých misí, především detoxikačních a rehabilitačních programů, v USA byla uznána za církev a tím si získala výjimku z daní.

Filosofie a praktiky

Učí, že člověk je nesmrtelnou duší (Thetan, duchovní Já) přebývající v lidském těle, a má nekonečně mnoho minulých životů. Za Thetana je považována bytost, jejíž schopnosti jsou neomezené, a přestože si je momentálně neuvědomuje, pomocí různých praktik je může pocítit a využít k osobnímu rozvoji.

Mysl ukládající a zaznamenávající negativní životní situace nazývá Engram. K lokalizování těchto záporných vjemů se používá zařízení zvané E-meter. Člověk, který již těmito bolestivými zážitky není formován dosahuje „čistého stavu“, především pomocí „auditingu“, dotazovacích technik za pomoci zmíněného elektronického měřícího přístroje.

Galaktická konfederace

Scientologie má 8 spirituálních úrovní, tzn. "OT Levels" a věří, že některá učení jsou škodlivá pro nepřipravené (ty s nižší úrovní OT). Jedním z pokročilých učení je příběh o Xenu (či Xemu), krutovládci zmíněné konfederace. Podle této pověsti přivezl před 75 miliony lety na planetu Zemi miliardy lidí ve své vesmírné lodi. Poté je naskládal na sopky a v nich následně aktivoval vodíkové bomby. Thetany (viz výše) se poté uchytily v tělech živých bytostí a skrze ně existují do současnosti.

Detoxikační programy

Uvádí, že má jeden z nejvyšších poměrů úspěšnosti při rehabilitaci drogové závislosti. Ta se skládá z úplné vysazení drogy a následném celkovém čištění organismu.

Kontroverze

Scientologie bývá obviňována z brainwashingu, tedy vymývání mozků, a dalších manipulativních technik, což ovšem nebylo vládními či soudními institucemi dosud potvrzeno.

Její kritici vycházejí z toho, že se staví odmítavě k některým oborům, např. psychiatrii. V minulosti také často odmítala užívání psychofarmak, např. sedativ.

Dříve se rovněž objevovala tvrzení o nucených potratech. Ženy, které ho podstoupily, byly údajně ubezpečeny samotným Hubbardem, že tento zákrok není v rozporu se scientologickým učením.

Evropa

V Evropské unii je uznána jako náboženství ve Španělsku, Francii, Německu (zde pod dohledem), Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Irsku, Itálii a Rakousku. Není ovšem vnímána jako náboženské společenství a nepožívá tedy daňových výhod.

Postoj Německa k ní měl přímý dopad například na natáčení filmu Valkýra (2008), kdy kvůli Cruisovi v hlavní roli nebylo štábu umožněno natáčet v originálních prostorách.

V ČR nezískala status církve ani náboženství, provozuje pouze dianetická centra.

Webové stránky

Články