Trendy
válka na Ukrajině Survivor 2024 Iveta Bartošová Survivor 2024 - aktuálně

Sametová revoluce vypukla dne 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě, kde byla násilně potlačena studentská demonstrace. Jako její konec je brán 29. prosinec téhož roku. Bylo to období politických změn v Československu.

17. listopadu 1989 byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností. Byly zveřejněny informace o zraněných i o tom, že jeden ze studentů zemřel, což se nakonec ukázalo jako smyšlené. Zprávy se šířily po celém tehdejším Československu a jednotlivá města se postupně zapojovala do revolučního dění, náměstí i ulice byly plné lidí, transparentů a letáků. Vyjma událostí na pražské Národní třídě nedošlo během revoluce, která vedla v rozsáhlým společenským změnám, k násilí a nikdo nezemřel. Z toho vyplynulo označení „sametová revoluce“.

Články