Trendy
válka na Ukrajině Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci Survivor 2024

Roman Šmucler je český zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor, scenárista a od 2017 prezident České stomatologické komory narozený 8. července 1969 v Praze

Kariéra

Vyrůstal v Příbrami kde absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1987 byl přijat na pražskou Univerzitu Karlovu konkrétně obor Stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství

Po absolutoriu v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kde pracuje ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny.

V roce 1995 složil I. (a v roce 2002 II.) atestaci ze stomatologie, roku 2012 obdržel atestaci z klinického zubního lékařství. Téhož roku získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.). Docentem byl jmenován 1. února 2010.

V roce 2015 se stal spolugarantem výuky stomatologie na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích Pracuje též na Lékařské fakultě v Plzni kde se zabývá výzkumem léčby onkologických onemocnění laserem.

Absolvoval odborné stáže v Bostonu Paříži Uppsale Soulu New Yorku a ve Vídni spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami.

Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde pracuje v různých funkcích (např. Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, 2015 byl jmenován čestným členem Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Hlavním směrem jeho výzkumu jsou aplikace laserů. Od roku 2013 je předsedou Společnosti estetické a laserové medicíny rozvíjející stejnojmenný obor. Dále se věnuje výzkumu v oblasti zubních implantátů a dentoalveolární chirurgie.

Dosud publikoval řadu vědeckých sdělení, byl spoluřešitelem několika výzkumných projektů. Je školitelem, věnuje se popularizaci vědy v tuzemsku i zahraničí (především na mezinárodních kongresech), píše články, podílí se na monografiích i pořadech v rozhlase a televizi.

Roku 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha s.r.o. Tato společnost je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení, které se z prvního centra zaměřeného na laserovou estetickou medicínu proměnilo na multioborový institut. Podílela se na vzniku dalších zdravotnických zařízení, která následně prodala jiným provozovatelům. Aktuálně ošetřuje cca 40 % klientů ze zahraničí, kde má i ordinace. Roku 2008 zakoupila podíl v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, s.r.o. Nyní směřuje většinu investic do vývoje nových medicínských postupů a výrobků.

V roce 2009 mu byla udělena Cena za medicínský výzkum.

Publikovat začal systematicky od deseti let v regionálním tisku. Roku 1987 získal první i druhé místo v celostátní československé literární soutěži. Na jaře 1989 vyhrál, spolu s Robertem Tamchynou a Martinem Ondráčkem, konkurz do rozhlasového pořadu Mikrofórum V listopadu 1989 se podílel na revolučním vysílání.

Od roku 1991 pravidelně uváděl Studio Kontakt v České televizi a další příležitostné programy, např. Miss Československa (1992 a 1993).

4. února 1994 moderoval první přímý přenos TV Nova posléze pořady Uzel, Proč? nebo 1 proti 100. Je autorem námětu pořadu Tabu, který se vysílal i v zahraničí. Vystupoval například v programech Zlatá mříž Miss desetiletí, Silvestr atd.

Z Novy odešel roku 2005. V roce 2008 se stal na půl roku moderátorem pořadu Milionář na televizi Prima V roce 2013 začal znovu moderovat Noční Mikrofórum na Dvojce Českého rozhlasu a natočil pořad Nejchytřejší Čech s Českou televizí (odvysílán 2014, druhá řada následovala dva roky poté). Roku 2017 se jako odborný poradce podílel na dalším pořadu ČT, a to Tajemství těla.

V roce 2005 získal 2. místo v anketách ANNO a TýTý

Roku 2009 se stal lídrem kandidátky TOP 09 v Karlovarském kraji pro neuskutečněné říjnové volby do Poslanecké sněmovny ČR Z jejího čela následně odstoupil kvůli značnému pracovnímu vytížení. Vzhledem k nástupu do funkce prezidenta České stomatologické komory která je nestranická, opustil nezaplacením příspěvku zmíněné politické seskupení roku 2017.

Osobní život

Jeho manželkou byla vletech 1993 až 2012 Libuše Šmuclerová generální ředitelka Ringier Česká republika dříve výkonná ředitelka TV Nova Společně mají dceru Justinu-Annu.

Podruhé se oženil ženatý roku 2015 s Ivou Michaelou Feuereislovou, která během obřadu přijala příjmení Šmuclerová. Pracuje v bankovnictví, mají syna Karla Josefa.

Články