Trendy
válka na Ukrajině Iveta Bartošová Výměna manželek 2024 Survivor 2024

Prezidentské volby v České republice jsou vždy ostře sledovanou záležitostí. Volí se prezident, jehož funkční období je 5 let. V současné době máme přímou volbu, kdy prezidenta volí přímo občané České republiky. Prvním přímo voleným prezidentem se v roce 2013 stal Miloš Zeman, který z toho populisticky výrazně těží. Kandidát na prezidenta musí nasbírat 20 poslaneckých podpisů, nebo deset podpisů senátorů. A nebo jeho kandidaturu musí navrhnout a podepsat 50 000 občanů. Kdo se chce ucházet o prezidentský úřad, musí být starší 40 let. Kandidát nesmí mít za sebou závažné porušení zákona - nesmí se dopustit velezrady a nebo porušení Ústavy. Prezidentská volba má jedno kolo, pokud jeden z kandidátů získá více než 50 procent hlasů. Pokud nezíská, koná se druhé kolo, do kterého postoupí první dva nejlepší z prvního kola. Druhé kolo se koná do 14 dnů po skončení kola prvního. Pokud by zcela náhodou ve druhém kole měli dva kandidáti shodný počet hlasů, volba proběhne znovu.

Články