Trendy tagy válka na Ukrajině Výměna manželek 2023 tragédie v Mostě Clash of the Stars 5

Numerologie (z latinského slova numerus = číslo) je nauka o číslech. Po staletí zůstávala tajemstvím úzkého kroužku vyvolených a dodnes je prostředkem pro různá věštění a hledání esoterních souvislostí.

Charakteristika

Lidé si s její pomocí často vysvětlovali rytmus přírody a příběh zrození. I proto dříve ke stavění chrámů a kostelů používali kombinace magických číselných spojení tak, aby v těchto místech byla cítit přítomnost božstva.

Její sympatizanti tvrdí, že s její pomocí lze odhadovat, jak se životy jejich i ostatních budou vyvíjet. Prý rovněž ukazuje rozdíly mezi lidmi a jejich jednotlivé typy. Bývá úzce svázaná s astrologií a tarotem.

Dle tradice je její vznik spojován se starověkým Egyptem a Hermem Trismegistem. V jejich podobách (popisné, jasnovidecké a věštecké) ji najdeme u všech starověkých národů, jež po sobě zanechaly písemné památky, ať už to byli Číňané, Chaldejci, Indové, Řekové nebo Římané.

Za jejího primárního otce je považován řecký filosof a matematik Pythagoras (†510 př.n.l.). Ten mj. prohlásil, že „Číslo je zákon všeho míru“ nebo „Všechno je číslo, a znát čísla znamená znát sama sebe“.

Poprvé se tento termín objevil roku 1911 v angličtině v souvislosti s obecně rostoucím zájmem o okultní jevy. Nápadným shodám čísel věnoval velkou pozornost zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (†1939) i řada dalších autorů.

Významy čísel

V čisté numerologii jde o jejich vlastnosti, které se projevují například tzv. magickými čtverci. Aplikovaná numerologie pak používá čísla z reálného světa a údajné souvislosti mezi nimi (například rozměry Cheopsovy pyramidy a vzdálenost Země od Slunce).

  • 1 = jednotka, celek
  • 2 = pár (oči, ruce, nohy), den a noc, muž a žena, sudý a lichý atd.
  • 3 = trojúhelník, trojlístek
  • 4 = čtverec, tělesná orientace, světové strany
  • 5 = prsty na ruce
  • 10 = prsty obou rukou atd.

Další počty se dají odvodit z pozorování oblohy:

  • 7 = Slunce a velké planety, Plejády, dny mezi čtvrtěmi Měsíce
  • 12 = měsíce v roce
  • 360 = zaokrouhlený počet dní v roce (12 × 30)

Odvozené významy

Protože se čísla 3 a 4 často chápala jako „základní“, dostala zvláštní význam i čísla 7 (3+4) a 12 (3×4), která znamenala úplnost a dokonalost. Tak tomu je například v egyptské a babylonské symbolice, u pythagorejců nebo v Bibli (12 kmenů Izraele, 12 proroků, případně 12 apoštolů).

Písmena jako číslice

Ve všech kulturách používajících abecedu sloužila jednotlivá písmena také k označení číslic. V řečtině tak znamenala písmena alfa až théta čísla 1 až 9, další symbolizovala desítky a písmena ró až ómega stovky. Podobně tomu bylo v hebrejštině i slovanských abecedách.

Tím vznikla možnost vypočítat „číselnou hodnotu“ slov, což se často používalo v židovské kabale.

Ve staré Číně (a dalších východoasijských kulturách) se významy číslic odvozovaly od podobnosti slov. Např. termín „čtyři“ zní podobně jako „smrt“ a čtyřka je tudíž nešťastné číslo.

Kritika

Skeptiky je označována za zcela iracionální. Profesor Jiří Heřt (†2014) uváděl, že ve skutečnosti nemá žádnou teorii, číslovky postrádají hlubší význam a žádný vztah mezi nimi a vlastnostmi člověka neexistuje.

Numerologická mřížka

Numerologie jména

Numerologie podle dne narození: Jak naši osobnost poznamenává psychické číslo?

Minulý život podle numerologie: Řeč čísel odhalí, co jste byli za člověka a na čem máte zapracovat!

Numerologický výklad podle měsíce narození: Co o vás prozradí číslo měsíce, v němž jste se narodili?

Články