Trendy
válka na Ukrajině Survivor 2024 Iveta Bartošová Survivor 2024 - aktuálně

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí může vláda vyhlásit tzv. nouzový stav. Vyhlašuje se za situací, kdy jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví nebo majetkové hodnoty. Vyhlásit se může také když je ohrožen vnitřní pořádek a bezpečnost.

Nouzový stav vyhlašuje vláda nebo premiér a může trvat až 30 dní. O jeho prodloužení pak může rozhodnout Poslanecká sněmovna.

Nouzový stav v ČR

Krizový stav byl v historii ČR vyhlášen v následujících případech:

  • povodně 2002 (byl vyhlášen v 5 krajích a trval 11 dní)
  • povodně 2006 (byl vyhlášen v 7 krajích, trval od 2. dubna do 19. dubna)
  • orkán Kyrill v lednu 2007 (trval od 25. ledna do 5. února)
  • povodně 2013 (platil od 2. června do 28. června)
  • epidemie koronaviru COVID-19 (byl vyhlášen 12. března 2020 od 14 hodin na 30 dní). Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 byl prodloužen do 30. dubna 2020. V pátek 24. dubna vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Poslanecká sněmovna však nakonec souhlasila s prodloužením do neděle 17. května O další prodloužení vláda nežádala a nouzový stav tak skončil 17. května 2020.
  • Znovu jednala vláda o nouzovém stavu na mimořádném jednání ve středu 30. září 2020. Návrh předložil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Nouzový stav začal platit od pondělí 5. října 2020 a byl schválen na 30 dní. Na konci října vláda rozhodla, že požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav. Vláda může nouzový stav prodloužit pouze po předchozím souhlasu poslanců. Sněmovna se návrhem na prodloužení nouzového stavu zabývala v pátek 30. října. Po dlouhém jednání nakonec odsouhlasila, že nouzový stav potrvá do 20. listopadu 2020. Došlo tedy k jeho prodloužení o 17 dní. Původně vláda žádala o možnost prodloužit stav nouze o 30 dnů do 3. prosince. Tento návrh však ve sněmovně nezískal dostatečnou podporu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhnul vládě, aby požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Tím by se prodloužil do 20. prosince. O prodloužení nouzového stavu jednala Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Vláda nakonec našla podporu na prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020.
  • - Ve čtvrtek 10. prosince 2020 vláda prodloužila vláda nouzový stav do 23. prosince 2020. Nouzový stav na území České republiky platí už od pondělí 5. října 2020. Z důvodu nadále zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 požádala vláda sněmovnu o jeho další prodloužení o 30 dní. O návrhu vlády sněmovna jednala v úterý 22. prosince. Nouzový stav byl tentokrát poprvé prodloužen o rovných 30 dní. Dne 21. ledna 2021 "Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu do 14. ledna 2021":https://www.extra.cz/nouzovy-stav-dale-potrva-vlada-ho-bude-moci-prodlouzit-az-do-nedele-14-unora. Dne 11. února 2021 "Poslanecká sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu":https://www.extra.cz/nouzovy-stav-konci-v-nedeli-kabinet-neziskal-podporu-pro-prodlouzeni. Premiér Andrej Babiš se proto "obrátil na hejtmany":https://www.extra.cz/dalsi-nouzovy-stav-hejtmani-chteji-pozadat-vladu. V neděli 14. února 2021 vláda na základě žádosti hejtmanů "vyhlásila nouzový stav na dalších 14 dnů, tedy do 28. února 2021":https://www.extra.cz/novy-nouzovy-stav-od-pulnoci-cesko-se-vladnich-restrikci-zatim-nezbavi.

Co umožňuje nouzový stav?

Předstupněm nouzového stavu může být stav nebezpečí, který může vyhlásit například hejtman. Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (například kraj).

Nouzový stav umožňuje efektivnější provádění záchranných prací a po povodních pak například odstraňování povodňových škod.

Dále může vláda za nouzového stavu například nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech.

Nouzový stav má pomoci rychleji se vypořádat s mimořádnou situací. Umožňuje lépe reagovat na rychle se měnící situaci a vypořádat se tak s jejími následky.

Články