Trendy tagy Speciál: Hubněte do plavek Výměna manželek 2022 válka na Ukrajině MS v hokeji 2022

Volby do zastupitelstev 13 krajů v Česku proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020. Současně s nimi se v jedné třetině volebních obvodů uskuteční první kolo voleb do Senátu. Druhé kolo voleb do Senátu pak proběhne 9. a 10. října 2020. Krajské volby se konají každé 4 roky. Volí se krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu. Ke krajským volbám půjdou v roce 2020 voliči již po šesté.

Do krajských zastupitelstev kandiduje bezmála 10 tisíc lidí. Téměř tři čtvrtiny kandidátů jsou muži. Průměrný věk kandidátů je 48 let. Celkem zaregistrovalo ve všech krajích 85 subjektů 215 kandidátních listin.

Volby ovlivní pandemie koronaviru V souvislosti s ní schválil Parlament ČR zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Zákon mj. upravuje speciální možnosti pro hlasování osobám s nařízenou izolací/karanténou z důvodu nemoci covid-19 Tito lidé totiž nemohou volit v klasických volebních místnostech, ale jen některým ze způsobů podle tohoto speciálního zákona.

Jak volit v karanténě?

Osoby s nařízenou individuální karanténou nebo izolací z důvodu covid-19 mohou volit z auta na stanovišti (drive-in) v okrese, kde mají trvalý pobyt. Volby tímto způsobem probíhají ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00, případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu). Adresu stanoviště lze nalézt na webových stránkách příslušného kraje. Hlasovat lze také do zvláštní přenosné volební schránky. Případně je také možné hlasovat v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno. Zde bude speciální komise pro hlasování Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

Podrobný návod, jak volit v karanténě, naleznete zde

Jak volit?

Během voleb je nutné dodržovat obecná hygienická opatření. Mít zakrytá ústa a nos (Roušku lze sundat pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.) Lidé musí dodržovat rozestupy a při vstupu do volební místnosti použít dezinfekci na ruce.

Ve vyznačeném prostoru vloží volič do úřední obálky hlasovací lístek strany, kterou chce volit. Volič může udělit až 4 preferenční hlasy. Ty se udělují zakroužkováním pořadového čísla příslušného kandidáta

Články