Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Jaroslav Dietl byl československý autor televizních seriálů, filmový a televizní scenárista, dramatik a dramaturg působící zejména v období normalizace.

Narodil se 22. května 1929 v Záhřebu (dnes Chorvatsko, tehdejší Království Srbů, Chorvatů a Slovinců), zemřel 29. června 1985 v Praze (tehdejší Československo).

Nejznámější filmy a seriály

seriály Tři chlapi v chalupě (1961 až 1963)
Eliška a její rod (1966)
Píseň pro Rudolfa III. (1967 až 1968)
Bakaláři (1971 až 1980)
Byli jednou dva písaři (1972)
Muž na radnici (1976)
Žena za pultem (1977)
Nemocnice na kraji města (1977 až 1981)
Inženýrská odysea (1979)
Okres na severu (1981)
Malý pitaval z velkého města (1982 až 1986)
Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)
Synové a dcery Jakuba skláře (1985)
Velké sedlo (1986)

filmy Nejlepší ženská mého života (1968)
Causa Králík (1979)
tiny (1981)
Druhý tah pěšcem (1984)

Kariéra

V necelých čtyřech letech se se svými českými rodiči a dvěma sestrami přestěhoval z Jugoslávie nejprve do Borovan u Trocnova a posléze Brna. Tam chodil do obecné školy a v letech 1940 až 1944 reálného gymnázia. Odtud předčasně odešel na textilní průmyslovou školu, kterou ukončil maturitou 1949. Pak byl rok posluchačem Filozofické fakulty univerzity v Brně (obor Psychologie), poté vychovatelem učňů.

Z Brna se rozhodl odejít do Prahy, protože zde dostal místo na Ministerstvu sociální péče. V období 1950 až 1955 studoval Filmovou fakultu AMU (obor Scenáristika a dramaturgie) u profesora M. V. Kratochvíla (†1988). Ještě během studií se stal dramaturgem v nově vznikající Československé televize. 1962 odešel do Československého státního filmu a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Rok před úmrtím byl jmenován zasloužilým umělcem, získal též Cenu ČST (1979).

Všechny své scénáře psal ručně na papír. Zemřel náhle během tenisu na infarkt. Některé jím vytvořené projekty byly natočeny až po jeho úmrtí.

Osobní život

Se svou druhou manželkou Magdalenou Dietlovou (1944) se seznámil v době, kdy pracoval v televizi. Oba rozbourali své tehdejší vztahy, aby mohli být spolu. Vzali se 1974, narodila se jim dcera Andulka (1974) a syn Jan (1976), přičemž Dietlová má ještě dva starší potomky z prvního manželství.

Články