Trendy tagy Speciál: Hubněte s námi válka na Ukrajině MasterChef Česko 2022 MS ve fotbale 2022

Den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Poprvé byl vyhlášen 10. 10. 1992 Světovou federací pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health). Vyhlášení světového dne duševního zdraví bylo vůbec první aktivitou této organizace. Světová federace sdružuje členy z více než 150 zemí světa.

Vyhlášení světového dne duševního zdraví mělo za cíl zvýšení povědomí o této problematice a dlouhodobé zlepšování péče o duševní zdraví.

Duševní pohoda ovlivňuje celkový zdravotní stav člověka, proto je duševní zdraví důležité. Hlavní ideou tohoto dne je snaha odstranit stigmatizaci duševně nemocných lidí a pomoci jim zapojit se podle možností do společnosti.

Duševní zdraví vyžaduje od každého aktivní péči. Do jisté míry se může odrážet také od toho, kolik času člověk stráví v práci a kolik času věnuje odpočinku. Odborníci tvrdí, že práce je všeobecně pro duševní zdraví prospěšná, ale atmosféra na pracovišti a další faktory (zvláště stres, šikana a špatné vztahy s kolegy) mohou mít na duševní zdraví tragické dopady.

Dle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí depresí celosvětově přes 300 milionů lidí. V posledních letech se zvyšují počty lidí s duševní poruchou také v ČR.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se v roce 2019 léčilo v ČR asi 102.000 lidí s demencí Dle odhadů je celkový počet nemocných (včetně těch, kteří o nemoci zatím nevědí až 150 tisíc). Zhruba 62 tisíc pacientů má diagnostikovánu Alzheimerovu nemoc Většina pacientů je ve věku od 75 do 89 let. Mezi lety 2015 a 2017 se výskyt onemocnění (Alzheimerovu nemoc) v ČR zvýšil o sedm procent a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v ČR až 90.000 nemocných. Celkový počet lidí s demencí má dosahovat téměř 300 tisíc.

Články