Trendy
válka na Ukrajině střelba v Praze Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci Survivor 2024

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je ústřední státní orgán České republiky pro obory kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie.

Charakteristika

Jde o státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem životního prostředí ČR. Jeho účelem je poskytování odborných služeb v oborech kvalita ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie + meteorologie, a to přednostně pro státní správu.

Mimo jiné je zodpovědný za provoz výstražné služby včetně Smogového varovného a regulačního systému, zabývá se také vědeckovýzkumnou činností.

Jeho hlavní sídlo se nachází v Praze-Komořanech. V červnu 2021 zde byla slavnostně otevřena nová budova, která je společným sídlem meteorologů a hydrologů a umožňuje jejich lepší spolupráci. Kromě Prahy existují i regionální pracoviště v dalších šesti městech (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem-Kočkov, Hradec Králové a České Budějovice).

Jeho ředitelem je od roku 2017 Mgr. Mark Rieder.

Počátky a historie

Základ dnešního ústavu vznikl na rozhraní let 1919 a 1920, kdy byly založeny Státní ústav meteorologický, spadající pod ministerstvo školství a národní osvěty, a Státní ústav hydrologický působící pod ministerstvem veřejných prací.

V období 1939 až 1945 se nazýval Ústřední meteorologický ústav pro Čechy a Moravu, po druhé světové válce Státní meteorologický ústav.

Po vyhlášení federace byl od 1969 rozdělen na Hydrometeorologické ústavy se sídly v Praze a Bratislavě, tyto byly po rozpadu Československa přejmenovány na ČHMÚ a Slovenský hydrometeorologický ústav.

Mezi roky 1979 až 2000 sloužil pro pozorování srážek a oblačnosti meteorologický radar na věži Libuš v Praze. Dnes k tomuto účelu slouží meteorologická věž Brdy zprovozněná 2000.

Oficiální webové stránky

Oficiální profil na Facebooku

Oficiální profil na Istagramu

Oficiální profil na Twitteru

Články