Trendy
válka na Ukrajině Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci Survivor 2024

Ceny Thálie (neboli ocenění za mimořádné umělecké jevištní výkony vytvořené v oblasti divadelního umění) uděluje každoročně Herecká asociace, poprvé roku 1993.

Jsou pojmenovány po řecké múze komedie.

Do roku 2017 byly udělovány během slavnostního večera v březnu. 2019 došlo ke změně a termín byl přesunut z jara na podzim ​s ohledem na uplynulou divadelní sezónu. Ceremoniál se odehrává v historické budově pražského Národního divadla v přímém přenosu České televize.

2020, kvůli pandemii covidu-19, proběhl online přenos.

Předsedou Kolegia pro udělování byl původně skladatel prof. Jiří Hlaváč (1948), poté ho vystřídal Zdeněk Barták (1954).

Ceny Thálie 2022 (29. ročník)

Devatenáct nových držitelů Thálií bude vyhlášeno v sobotu 8. října. Šanci získat ji mají Saša Rašilov (1972), Zuzana Stivínová (1973) či Jan Vondráček (1966). Cenu za celoživotní mistrovství letos obdrží herci Veronika Forejtová (1942) a František Němec (1943).

Ceny Thálie 2021

Ceremoniál proběhl 9. října 2021 v již zmíněném Národním divadle. Ceny za celoživotní dílo v sobotu dostali Iva Janžurová (1941), Libuše Švormová (1935), Alois Švehlík (1939), Jitka Molavcová (1950), Jaroslav Satoranský (1939) či Jan Kačer (1936), cena pro mladé do 33 let patří Denise Barešové (1995).

Kategorie

- činohra

- opera

- opereta, muzikál nebo jiný hudebně dramatický žánr

- balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr

Všechny čtyři kategorie jsou udělovány zvlášť ženám a mužům.

Zvláštními kategoriemi je ocenění udělované za celoživotní mistrovství, za výrazný výkon mladého činoherního umělce do 33 let i případná nepravidelná zvláštní ocenění a za šíření divadelního umění v televizi.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii činohra v jednotlivých letech obdrželi tito umělci:

Články