Trendy
Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci eXtra na Ukrajině Oktagon 54 Survivor 2024

Camilla Britská, rozená Camilla Rosemary Shand (později provdaná Parker Bowles), je jako manželka Karla III. (1948) britská královna.

Narodila se 17. července 1947 v Londýně (Velká Británie).

Kariéra

Vyrůstala v britském Východním Sussexu a jižním Kensingtonu a byla vzdělávána v Anglii, Švýcarsku + Francii.

Přestože před manželovým nástupem na trůn měla právo nosit titul princezny z Walesu, používala pouze titul vévodkyně z Cornwallu, což byl sekundární titul jejího chotě, kterému pomáhala při plnění oficiálních povinností. Ve Skotsku jí náležel titul vévodkyně z Rothesay. Po smrti tchána, prince Philipa, vévody z Edinburghu, se 2021 stala jako manželka prince Charlese také vévodkyní z Edinburghu.

Je patronkou, prezidentkou a členkou mnoha charit a organizací. Od roku 1994 je činná v oblasti osteoporózy, zvýšila povědomí lidí v oblastech jako znásilnění a sexuální zneužívání, gramotnost, dobré životní podmínky zvířat a všeobecně chudoby.

Osobní život

Je nejstarší ze tří dětí majora Bruce Shanda (†2006) a jeho manželky Rosalind Cubitt (†1994), dcery Rolanda Cubitta, 3. barona Ashcombeho (†1962).

1973 se provdala za důstojníka britské armády Andrewa Parkera Bowlese (1939), se kterým má dvě děti, syna Toma Parkera Bowlese (1974) a dceru Lauru Lopes (1978). Rozvedli se 1995.

Již před první svatbou (1973) byla přítelkyní prince Charlese, se kterým se seznámila 1971, přičemž měli mnoho společných zájmů, například jízdu na koni. Královskou rodinou však nebyla shledána jako vhodná matka princových dětí, takže jim nebylo dovoleno uzavřít manželství. V té době jí Britové ani nemohli přijít na jméno

Oba prý udržovali blízký vztah i během existence svých svazků. Po jejich rozvodech a smrti princezny Diany (1997) se bok po boku začali objevovat již veřejně. V únoru 2005 bylo oznámeno, že spolu uzavřou sňatek 8. dubna téhož roku na hradě ve Windsoru. Svatba byla však o den odložena kvůli úmrtí papeže Jana Pavla II., jehož pohřbu se Charles účastnil místo královny Alžběty.

Články