Trendy tagy válka na Ukrajině Agáta Hanychová Eliška a Damián Love Island 2023

Britská královská rodina (anglicky British royal family) se skládá z krále Karla III. (1948) a jeho blízkých příbuzných. Neexistuje striktní právní či formální definice, kdo je či není jejím členem, existují i různé lišící se seznamy. Je považována za britskou kulturní ikonu.

Mnoho jejích členů podporuje krále při veřejných vystoupeních a často se věnuje charitativní práci v oblasti svých zájmů.

Obvykle jsou za její členy považovány osoby, které mají nárok na oslovení Jeho/Její Královská Výsost (His/Her Royal Highness – HRH), Jeho/Její Veličenstvo (His/Her Majesty – HM), včetně těch, kteří takto byli oslovováni za panování předchozího vladaře. Podle tohoto měřítka pak současná královská rodina obvykle zahrnuje panovníka, děti a vnoučata v mužské linii panovníka současného i předchozího, děti nejstaršího syna prince z Walesu, a všechny jejich současné či ovdovělé manžele.

Od 1917, kdy král Jiří V. (†1936) změnil název královského rodu z rodu Koburků, patřili členové královské rodiny buď rodem, nebo sňatkem, k Windsorům. Starší titulovaní členové královské rodiny obvykle příjmení nepoužívají, ačkoli od 1960 jej mají k dispozici v podobě Mountbatten-Windsor. Používá se přímými potomky Alžběty II. (†2022), kteří nemají královské oslovení ani tituly.

Veřejná role

Každý rok provádí více než 2000 oficiálních vystoupení po Velké Británii i celém světě. Mezi ně patří státní pohřby, národní a zahradní slavnosti, recepce a návštěvy ozbrojených sil.

Vzhledem k veřejné úloze a zmíněným aktivitám je dvořany někdy označována jako „Firma“, cožje termín připisovaný princi Philipovi, vévodovi z Edinburghu (†2021).

Její členové zakládají vlastní charitativní organizace. Např. Karel III. v době, kdy byl korunním princem, založil The Prince's Trust, která pomáhá mladým lidem ve Velké Británii, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jeho sestra princezna Anne (1950) založila The Princess Royal Trust for Careers, pomáhající pečovatelům, kterým poskytuje emoční podporu, informace o zákonných dávkách a zdravotních postiženích.

Seznam členů (ze září 2022)

Karel III. a Camilla Britská (1947), král a královna-manželka
William, princ z Walesu (1982) a Catherine, princezna z Walesu (1982), syn krále a jeho snacha
princ George Alexander Louis z Walesu (2013), vnuk krále
princezna Charlotte z Walesu (2015), vnučka krále
princ Louis z Walesu (2018), vnuk krále
princ Harry, vévoda ze Sussexu (1984) a Meghan, vévodkyně ze Sussexu (1981), syn krále a jeho snacha
princezna Anna, sestra krále
Andrew, vévoda z Yorku (1960), bratr krále
princezna Beatrice z Yorku (1988), dcera bratra krále
princezna Eugenie z Yorku (1990), dcera bratra krále
Edward, hrabě z Wessexu (1964) a Sophie, hraběnka z Wessexu (1965), bratr krále a jeho švagrová
Richard,vévoda z Gloucesteru (1944) a Birgitte, vévodkyně z Gloucesteru (1946), králův strýc a přivdaná teta
princ Edward, vévoda z Kentu (1935) a vévodkyně z Kentu (1933), králův strýc a přivdaná teta
princ Michael z Kentu (1942) a princezna Marie Kristina z Kentu (1945), králův strýc a přivdaná teta
princezna Alexandra (1936), králova teta

Někteří další příbuzní královny nepoužívají žádný královský titul, proto se ve výše uvedeném soupisu neobjevují.

Majetek britské královské rodiny byl roku 2021 odhadován na 21 miliard dolarů.

Články