Trendy tagy Speciál: Hubněte s námi válka na Ukrajině MasterChef Česko 2022 komunální volby 2022

Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 a pocházel z rodiny rakouského celního úředníka. Byl nadaný, nedokázal však systematicky pracovat a dodržovat kázeň, a proto nedosáhl maturity. Toužil stát se umělcem, ale pro nedostatek talentu nebyl přijatý na uměleckou školu. Po smrti rodičů se protloukal ve Vídni jako nezaměstnaný a bez domova a začal se zajímat o politiku.

Roku 1913 se přestěhoval do Mnichova a po vypuknutí první světové války se přihlásil do německé armády. Byl v bojích raněn a vyznamenán. V roce 1919 vstoupil do malé nacistické strany, kterou brzy poté začal vést. Díky charismatickému řečnictví zmnohonásobit počet členů. Vedl nezdařený mnichovský puč 8. a 9. listopadu 1923, po němž byl sice odsouzen do vězení, kde setrval přes rok, využil však soudní proces ke zvýšení své popularity a ve vězení napsal své hlavní dílo Mein Kampf (Můj boj).

Po vypuknutí velké hospodářské krize koncem dvacátých let se v Německu začalo dařit extremistům a Hitlerova NSDAP se vypracovala na nejsilnější politickou stranu v zemi. Roku 1933 dosáhl Hitler jmenování kancléřem a brzy si vynutil absolutní moc. Německo začalo zbrojit a Hitler stupňováním požadavků a hrozbou dosáhl ústupků ze strany západních zemí. Roku 1938 tak k Německé říši mohl připojit Rakousko a na základě Mnichovské dohody také část Československa. Roku 1939 obsadila německá vojska zbytek českých zemí a po dohodě se Sovětským svazem větší část Polska. Napadení Polska však vyvolalo světovou válku, v níž bylo Německo zprvu úspěšné.

Roku 1940 německá armáda zvítězila nad Francií, následujícího roku přepadla Sovětský svaz a postoupila hluboko do jeho území. Od roku 1943 však začala vyhrávat protistrana a Hitler svými amatérskými zásahy do velení armády situaci ještě zhoršoval. Roku 1944 unikl atentátu, který na něj důstojníci zosnovali, protože chtěli předejít drtivé porážce, k níž se pod Hitlerovým neschopným a fanatickým velením schylovalo. Na jaře 1945 Hitler uvízl v obleženém hlavním městě a 30. dubna spáchal ve svém bunkru sebevraždu spolu se svou družkou Evou Braunovou, kterou si těsně předtím vzal za manželku.

Články