» »

Adolf Hitler

Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 a pocházel z rodiny rakouského celního úředníka. Byl nadaný, nedokázal však systematicky pracovat a dodržovat kázeň, a proto nedosáhl maturity. Toužil stát se umělcem, ale pro nedostatek talentu nebyl přijatý na uměleckou školu. Po smrti rodičů se protloukal ve Vídni jako nezaměstnaný a bez domova a začal se zajímat o politiku.

Roku 1913 se přestěhoval do Mnichova a po vypuknutí první světové války se přihlásil do německé armády. Byl v bojích raněn a vyznamenán. V roce 1919 vstoupil do malé nacistické strany, kterou brzy poté začal vést. Díky charismatickému řečnictví zmnohonásobit počet členů. Vedl nezdařený mnichovský puč 8. a 9. listopadu 1923, po němž byl sice odsouzen do vězení, kde setrval přes rok, využil však soudní proces ke zvýšení své popularity a ve vězení napsal své hlavní dílo Mein Kampf (Můj boj).

Po vypuknutí velké hospodářské krize koncem dvacátých let se v Německu začalo dařit extremistům a Hitlerova NSDAP se vypracovala na nejsilnější politickou stranu v zemi. Roku 1933 dosáhl Hitler jmenování kancléřem a brzy si vynutil absolutní moc. Německo začalo zbrojit a Hitler stupňováním požadavků a hrozbou dosáhl ústupků ze strany západních zemí. Roku 1938 tak k Německé říši mohl připojit Rakousko a na základě Mnichovské dohody také část Československa. Roku 1939 obsadila německá vojska zbytek českých zemí a po dohodě se Sovětským svazem větší část Polska. Napadení Polska však vyvolalo světovou válku, v níž bylo Německo zprvu úspěšné.

Roku 1940 německá armáda zvítězila nad Francií, následujícího roku přepadla Sovětský svaz a postoupila hluboko do jeho území. Od roku 1943 však začala vyhrávat protistrana a Hitler svými amatérskými zásahy do velení armády situaci ještě zhoršoval. Roku 1944 unikl atentátu, který na něj důstojníci zosnovali, protože chtěli předejít drtivé porážce, k níž se pod Hitlerovým neschopným a fanatickým velením schylovalo. Na jaře 1945 Hitler uvízl v obleženém hlavním městě a 30. dubna spáchal ve svém bunkru sebevraždu spolu se svou družkou Evou Braunovou, kterou si těsně předtím vzal za manželku.

Fotografie

Zobrazit všechny fotky

Související témata

10. 6. 2018

11. 5. 2018

30. 4. 2018

26. 4. 2018

21. 4. 2018

20. 4. 2018

13. 4. 2018

16. 3. 2018

15. 3. 2018

13. 3. 2018

5. 3. 2018

7. 9. 2017

1. 5. 2017

26. 4. 2017

Zobrazit další články
Oblíbená videa z OneTV.cz
Další videa