Trendy
válka na Ukrajině střelba v Praze Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci Survivor 2024

Adam Scheinherr je český politik, strojní inženýr, manažer a fyzik, od roku 2018 zastupitel hlavního města Prahy a náměstek primátora pro oblast dopravy, nestraník za sdružení Praha sobě.

Narodil se 19. dubna 1987 ve Strakonicích (tehdejší Československo).

Kariéra

Vystudoval gymnázium ve Strakonicících, následně strojní inženýrství a fyziku v ČR a Francii. 2018 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na pozici projektový manažer divize Radioaktivní odpady a vyzařování. V ní se stal vedoucím tréninku nigerijských specialistů zaměřeného na nakládání s vysoce obohaceným jaderným materiálem v rámci programu OSN za snížení jaderné hrozby.

Vystoupil jako odpůrce bourání pražského Libeňského mostu. Zabýval se jeho technickým stavem a 2015 založil iniciativu Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, která představila kroky k jeho rekonstrukci. Posléze ji poté prosadil.

V komunálních volbách 2018 byl jako nestraník za uskupení Praha sobě zvolen zastupitelem hlavního města Prahy ​a 15. listopadu téhož roku náměstkem primátora pro oblast dopravy.

V přípravě linky D pražského metra dosáhl stažení žalob proti územnímu rozhodnutí, díky čemuž bylo umožněno vydat stavební povolení a v červnu 2019 zahájit nultou etapu stavby geologickým průzkumem na čtyřech stanovištích na Pankráci.

Přispěl k přípravám vnějšího Pražského okruhu, kde dohodl se státem společný postup ve výkupu pozemků pro úsek 511 mezi Průhonicemi a Běchovicemi. 2019 představil plán dostavby vnitřního městského okruhu, který by se po většinu trasy zahloubil, aby nedošlo k narušení městských čtvrtí.

Pracoval na návrhu vrácení tramvají na Václavské náměstí, které má proběhnout do roku 2023.

2020 podal podnět na eliminaci vizuálního smogu, zejména kolem silničních komunikací. Technická správa komunikací (TSK) na základě tohoto rozhodnutí vypověděla smlouvy, dle kterých byly umísťovány reklamy (či reklamní navigační sloupky) na mosty.

Na Smetanově nábřeží prosadil první krok plánovaného omezení automobilové dopravy. Rozšíření chodníků a zrušení jízdního pruhu pro auta v jednom směru na přibližně 200 metrech komunikace přineslo rozšíření restauračních předzahrádek a možnost pořádání kulturních akcí.

2021 podporoval neúspěšný požadavek TSK na celodenní zákaz vjezdu osobních automobilů do pruhů vyhrazených pro MHD.

Oproti původnímu rozhodnutí došlo za jeho působení k plánování zdražování jízdného v pražské hromadné dopravě. V důsledku krize způsobené covidem-19 jej však odložil s tím, že v budoucnosti bude nutné, na což bude navázáno i zvýšení parkovného.

2021 došlo v Praze ke zhoršení dopravní situace v důsledku uzavírek a rekonstrukcí, což kritizoval i prezident Miloš Zeman (1944). Zatímco Scheinherr uváděl, že uzavírky jsou pečlivě koordinované a nutné, opozice namítala, že se radnice po dobu volebního období věnovala hlavně rozvoji cyklostezek a nutné rekonstrukce silniční infrastruktury se nakumulovaly do období předkomunálními volbami. Primátor Zdeněk Hřib (1981) doplnil, že vedení města převzalo silnice „v zoufalém stavu" a situaci zhoršuje i zvyšující se počet aut a strach z cestování MHD kvůli covidu-19.

Občanské sdružení zastupující řidiče kvůli tomuto stavu zorganizovalo i protestní happening.

Osobní život

Dlouhodobě žije s rodinou v Praze.

Články