Hrad Houska na Kokořínsku patří mezi nejtajemnější a energeticky nejzajímavější místa v Česku.

Neví se, kdo přesně ho postavil ani k jakému účelu měl sloužit. Je ztracený v labyrintu pískovcových skal uvnitř Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a už samotná cesta k němu je silným zážitkem. Úzká silnička mezi skalami lemovaná roubenkami přenáší člověka do jiné doby… takřka doslova!

Jedna teorie totiž říká, že byl hrad založen v 2. polovině 13. století a přisuzuje se tak králi Přemyslu Otakaru II., který jej pravděpodobně nechal vystavět spolu s nedalekým Bezdězem. Jiná pověst však vypráví, že byl založen již v roce 878 knížetem Pšovanů Slaviborem, otcem kněžny Ludmily, který jej věnoval svému synovi Houskovi. Nejpravděpodobnější teorie však název Houska spojuje s keltskou mytologií, protože by etymologicky mohl souviset s galským slovem „Gosca“ nebo velšským „Gos-c“, což znamená Brána…

A právě ona brána do pekla nebo do jiných světů je to, proč hrad láká nejrůznější mystiky, psychotroniky i laické pozorovatele…

Už v Hájkově kronice se píše o tom, že se kolem jakési průrvy na hradě děly podivné a anomální jevy. Tuto díru se však nikdy nepodařilo zasypat a nyní stojí na jejím místě hradní kaple, která je opředena zvláštním tajemstvím…

Podivné totiž je, že poblíž hradu nebyla nikdy žádná hranice ani zemská stezka, kterou by bylo nutné střežit, a hrad tudíž neměl žádný obchodní ani vojenský význam. Říká se, že odjakživa sloužil jako střežiště tajemství, věznice nebo úkryt.

Co měl ukrývat nebo kdo měl být uvnitř jeho útrob vězněný, se však neví.

Ať už chcete věřit na peklo, nebo se ztotožníte s názorem střízlivějších badatelů, kteří mluví o tom, že Houska stojí na geologicky zvláštním podloží, které může vyvolávat negativní pocity, nocovat bychom tam vážně nechtěli.

Velmi citlivé jedince totiž může pobyt na Housce dostat až do jakéhosi transu, kdy mají vidiny a dokonce se mohou po časové smyčce dostat do minulosti nebo budoucnosti.

Něco podobného se tu stalo básníku Karlu Hynku Máchovi, který svůj zážitek docela podrobně popsal v jednom ze svých dopisů…