Malou kolumbijskou vesničku v Andách už roky trápí problém, který ohrožuje její obyvatele. Lidi žijící v Yarumalu totiž velmi brzy postihuje Alzheimerova choroba, často už ve věku kolem čtyřiceti let.

Tamní občané to nazývají yarumalské prokletí a často používají v tomto spojení slovo bláznovství. Alzheimerova choroba se ze začátku projevuje poruchou nálad a lidé bývají často i velmi agresivní. Nemoc u obyvatel Yarumalu způsobuje genetická mutace na čtrnáctém chromozomu, rozšířila se kvůli sňatkům mezi příbuznými a riziko, že jí tamní onemocní, je 50%. U některých obyvatel dokonce propuká už po 32. roce.

Paní Cuartas je 82, ale musí se starat ještě o své tři děti. „Je to strašné takhle vidět své děti. Je to ta nejděsivější nemoc, co existuje,“ řekla paní Cuartas The New York Times. Svého syna Daria (55) musí přivazovat k židli, aby z ní nespadl, zatímco mu vyměňuje pleny. Nemocná je i její dcera Maria Elsa (61). Je němá a musí být krmena nosní trubicí. Syn Oderis (50) vážně zapomíná, a když jde nakupovat, je schopen si zapamatovat pouze jednu položku.

Nadějí pro obyvatele Yarumalu je neurolog Francisco Lopera, který zde vyrostl a který se snaží najít léčbu na tuto nemoc. „Většina léčby selhala, protože byla podávána příliš pozdě. Naší strategií je zasáhnout dříve, než nemoc začne ničit mozek,“ říká Lopera, který teď provádí experimentální léčbu na 300 pacientech s touto mutací, u kterých ještě tato nemoc nepropukla.