Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Like House Libuše Šafránková

Nejnovější kauzy

Strážník zfackoval ženu: Problémy s ním byly už dříve, ani nesepsal záznam, říká nadřízený

+ Dalších 7 fotografií
napadení
Ředitel MP Praha Eduard Šuster se vyjádřil k tomu, že strážník Jiří Laštovka odešel z řad MP. Laštovka již dříve jednal s veřejností neadekvátně. Když ženu u rybníka zfackoval, ani nesepsal úřední záznam. Podle Eduarda Šustra pak chtěl dát sám rychle výpověď.

Veřejnost stále sleduje a řeší video mladé ženy Terezy Smažínkové. Ta ukázala, jak ji zfackoval jeden z městských strážníků Incident na internetu není zachycen celý. Úder nakonec stál strážníka Jiřího Laštovku pracovní místo. Muž tvrdí, že do ženy jen lehce strčil, protože měla sexuální narážky - psali jsme zde

Výpověď pana Laštovky rozporuje Ředitel MP Praha Eduard Šuster. Ten v prohlášení připomíná, že s dotyčným strážníkem byly problémy už v minulosti.

Proč nesepsal záznam?

"Na tomto záznamu je zcela zřetelně vidět, jak strážník Laštovka svojí levou rukou udeřil ženu do oblasti hlavy tak, že spadla na zem. Ženu, která jej nijak fyzicky neatakuje ani neohrožuje a má ruce podél těla. Následně jí ještě vyhrožuje dalším fyzickým násilím. Tyto skutečnosti jsou ze záznamu jasně patrné a neoddiskutovatelné. O celém incidentu jsme se dozvěděli v neděli 5. 4 2020 v odpoledních hodinách prostřednictvím sociálních sítí. Strážník Laštovka nenahlásil jakékoliv použití donucovacích prostředků. Strážník Laštovka nesepsal žádný úřední záznam o události ani o použití donucovacích prostředků, oprávněnost jejich použití tak nemohla být řádně vyhodnocena. Strážník neoznámil jakékoliv protiprávní jednání osob, které se na místě nacházely, správním orgánům. Operačnímu středisku pouze sdělil, jako výsledek prověření oznámení spočívajícího v porušení mimořádných opatření, že věc vyřešil na místě "vysvětlením", což zásadně nekoresponduje s jeho následnou obhajobou údajné agresivity a závažnosti protiprávního jednání osob na místě. Je tedy zcela zřejmé, že nebylo možné porovnat záběry z videozáznamu s úřední dokumentací, která by byla tak, jak ukládá zákon, sepsána bez zbytečného odkladu po provedení zákroku, neboť žádná taková dokumentace neexistovala," uvedl Šuster.

Podle Šustra je nesmyl, že Laštovku někdo nutil k odchodu. Prý chtěl sám rychle odejít.

"Strážníka jsme požádali, aby nám vysvětlil okolnosti zmíněné události a důvody, proč o tak závažných skutečnostech nikoho neinformoval a nezpracoval povinnou úřední dokumentaci, čímž porušil celou řadu vnitřních předpisů a mimo jiné také zákon o obecní policii. Strážník Laštovka nám předložil úřední záznam (s datem 6. 4. 2020) o průběhu svého údajného zákroku až během dopoledne uvedeného dne. Zároveň požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou, jeho žádosti jsme vyhověli. Nikdo jej k podání žádosti o rozvázání pracovního poměru nenutil, jednalo se o jeho rozhodnutí," uvedl ředitel MP Praha s tím, že se strážníkem už byly problémy i v minulosti. "Je nutné také zmínit, že vůči němu bylo opakovaně přijato pracovně právní opatření kvůli neadekvátnímu jednání vůči veřejnosti," tvrdí Eduard Šuster.

Související články

Další články