Stavební práce byly rozděleny do tří etap, aby bylo omezení pro cestující co nejmenší. Přesto bylo nutné stanici od začátku roku 2017 pro cestující na více než půl roku uzavřít. První etapa stavebních prací v technických prostorách stanice začala bez omezení provozu s cestujícími již 1. listopadu 2016. V první fázi byla provedena především demontáž obkladů a podhledů.

Během druhé etapy došlo ke kompletní injektáži průsaků, sanaci ostění a montáži nového odvodňovacího systému. Zároveň proběhly práce na technologické části stavby ve veřejné části stanice. Došlo k modernizaci osvětlení ve stanici, úpravě silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě řídicích a ovládacích systémů, úpravě požární signalizace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů včetně rozhlasu ve stanici a kamerového systému. Zároveň byly nahrazeny některé materiály nevyhovující z hlediska požární bezpečnosti. Během této fáze opravy soupravy metra stanicí pouze projížděly.

„Jsem ráda, že se hlavní část rekonstrukce podařilo dokončit ještě o prázdninách a stanici můžeme otevřít před začátkem školního roku. Kromě technologických úprav, díky kterým už nebude docházet k průsakům spodní vody, se také Jinonice podařilo oživit vzhledově, což zvýší komfort cestujících,“ řekla Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.

„Každé uzavření stanice je pro cestující pochopitelně nepříjemné, ale rekonstrukce byla nezbytná. Jsem rád, že se podařilo stanici otevřít ještě před koncem letních prázdnin. Další fáze rekonstrukce již bude probíhat za plného provozu. Při pracovní návštěvě Berlína jsem si ověřil, že lidé bez problémů snesou trochu nepohodlí, hlavně když nemusejí složitě řešit přestup na náhradní dopravu,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.