Reklama za socialismu měla plnit politické a výchovné úkoly. Ukázalo se, že bude nutné reklamní vysílání nějak výrazněji oddělit od ostatních pořadů a k tomu výborně posloužila krátká animovaná scénka, ve které se na obrazovce objevila oválná figurka snášející se shůry na baloncích s písmeny REKLAMA, později TV Tipy.

Animovaný „hlavonožec“ byl prvním z reklamních charakterů, který se na televizních obrazovkách v Československu objevil. Byl dílem mladého grafika a animátora Eduarda Hofmana a zpočátku se mu říkalo Pumprlík. Později mu jméno vymysleli diváci.

Protože tvůrci nechtěli mít všechny předěly stejné, postavička se pouštěla do nejrůznějších činností – lovila ryby, vařila nebo třeba žonglovala. Aby panu Vajíčkovi nebylo smutno, v květnu, měsíci lásky, se objevil jeho protějšek – paní Vajíčková.

Ta se většinou po obrazovce promenovala s koštětem nebo s kuchyňským náčiním. Kariéra kreslené postavičky trvala zhruba dvacet let. Z obrazovky se pan Vajíčko vytratil v roce 1989. S postu­pujícími roky se stal úsměvným symbolem, který přežil v paměti diváků až dodnes.