Ta seděla poklidně na lavičce v německém Flensburgu, když zničehonic začala hořet. Dle očitých svědků nevydala ani hlásku, dokud k ní z blízkého dětského hřiště nepřiběhl muž, který ji začal svou bundou hasit. Žena byla ihned vrtulníkem přepravena ke specialistům na popáleniny do blízkého Lubecku, ale i ti jsou bezbranní.

Původ plamenů nedokázal nikdo jednoznačně určit.

Vše zkrátka ukazuje na spontánní samovznícení. I když se řada odborníků domnívá, že vzhledem k vysokému množství vody v těle nemůže k něčemu takovému dojít, podobné případy se v průběhu dějin vyskytují poměrně pravidelně.

V roce 2011 dokonce označil soudní lékař Ciaran McLoughlin spontánní samovznícení za příčinu smrti 76letého Ira Michaela Fahertyho.

Bude proto rozhodně zajímavé, co o svém případu prozradí žena z Mauricia. Prozatím to vypadá, že by těžké popálení měla přežít.