Trendy tagy Extra Host (pořad) koronavirus Tvoje tvář má známý hlas 2020 finále MasterChef 2020

Nejnovější kauzy

„Rodinný“ podnik Praha 11. Starosta ve střetu zájmu?

Soukromá střední škola, dvacet milionů na dostavbu nového pavilonu pro studium grafiky a starosta Petr Jirava, který je nejspíš ve střetu zájmů. To jsou hlavní aktéři sporu, který se podle časopisu TÝDEN táhne již několik let.

Kauzu soukromé školy Michael na pražském Jižním Městě, která bojuje s radnicí, popisuje časopis TÝDEN. Soukromá střední škola reklamní tvorby Michael sídlí již čtyřiadvacet let v městských prostorách v Machkově ulici. Nadstandardně hodnocené vzdělávací zařízení se snaží růst. Dokonce na postavení nových prostor získalo od magistrátu účelovou (na konkrétní projekt schválenou) dvacetimilionovou dotaci. Jenže její čerpání musí jít přes Městskou část Praha 11. A ta se podle TÝDNE zasazuje o to, aby škola na slíbené peníze nedosáhla. Proč by měla rozvoji bránit? Podle zástupců školy Michael hlavně proto, že manželka dnes již dosluhujícího starosty Petra Jiravy řídí konkurenční školu Orange, také na Praze 11.

Obvodní soud poté, co dostal případ zpět od nejvyššího, opět uznal, že škola Michael je v právu. A rada městské části se i přes schválení účelové dotace zastupitelstvem podle časopisu rozhodla jinak. Celých dvacet milionů by chtěla investovat do svých jiných projektů nebo ji nechat propadnout. To je samozřejmě nepřijatelné a nepochopitelné nejen pro vedení školy, ale i pro všechny zúčastněné v kauze. Nad současnou situací se podivuje i Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11, které vyhrálo podzimní komunální volby. I on vnímá blokování dotace a poslední rozhodnutí rady za přímý vliv starosty Jiravy, který chce vědomě poškodit zařízení konkurující škole jeho ženy.

O politickém mikrokosmu jménem Jižní Město se vyprávějí legendy. Jirava zde byl starostou již třikrát, pokaždé v jiném dresu – nejdříve za ODS, pak za Sdružení nezávislých kandidátů a nakonec za ANO. „Šprajc“ se školou Michael a střetem zájmů je jedna z dlouhodobých věcí, za kterou bývá kritizován. „Já to vnímám tak, že to, co rada předvádí, je v rozporu s usnesením zastupitelstva městské části Praha 11, protože zastupitelstvo přijalo dotaci jako účelovou na dostavbu ve škole Michael. Pokud se má investovat do školství na Praze 11, tak je to bohulibá činnost a my nevidíme důvod, proč by tomu tak být nemělo. Když to rada odmítla, tak ať nám to vysvětlí. Jedná se přece o dvacet milionů,“ poukazuje na svévoli rady městské části Jiří Štyler.

Začarovaný kruh

Jádrem problému je podle slov ředitelky školy Moniky Hrubešové to, že peníze z dotace musejí projít přes městskou část, které musí vypsat veřejnou zakázku pro stavební firmu. To ale může být zdlouhavé a komplikované. A vedení Prahy 11 si je toho velice dobře vědomo. „Několikrát jsme byli požádáni o přepracování, dodělání nebo jinou úpravu projektové dokumentace, kterou jsme měli vypracovanou od pana architekta Šulce. Nakonec nás požádali, abychom ji připravili přesně tak, aby odpovídala požadavkům výběrového řízení,“ vysvětluje ředitelka Monika Hrubešová.

To škola prý také udělala, a dokonce za vlastní finanční prostředky, neboť vedení města sice tvrdilo, že s architektem Šulcem podepíše smlouvu, ale až dosud se tak údajně nestalo. Majitel školy tak veškeré dodělávky na dokumentaci zaplatil v touze po co nejrychlejším provedení sám. „Když jsem se pak pídila po výsledku, vedoucí odboru správy majetku pan inženýr Boublík mi řekl, že celá dotace do konce roku zmizí. Ať se prý zkontaktuji s místostarostou panem Balíkem. Za ním jsem přišla i s jednatelem a architektem a dozvěděli jsme se, že město skutečně požádalo magistrát o vrácení dotace,“ popisuje Hrubešová události posledních týdnů. „Místo aby se člověk staral o rozvoj školy a poskytoval studentům kvalitní podmínky, tak je nucen se neustále zaobírat někým, kdo mu hází klacky pod nohy. Nástavba je pro nás nezbytná, protože už nyní my si musíme pronajímat na Pankráci kus budovy, abychom se vešli,“ vysvětluje ředitelka školy Monika Hrubešová.

Klíčovým dnem v celé kauze může být čtvrtek 6. prosince, kdy by mělo dojít k dalšímu soudnímu rozhodnutí týkající se školy Michael a MČ Praha 11. Zároveň se odpoledne schází zastupitelstvo, kterému by mělo vedení radnice v čele se starostou Jiravou své rozhodnutí o změně dotace a nevypsání výběrového řízení důkladně vysvětlit.

Související články

Další články