Video, které dvě mladé dívky vysílaly na internet a přitom se řítily velmi vysokou rychlostí a poté narazily do protihlukové stěny u autobusové zastávky, je příkladem toho, že mnozí mladí řidiči přeceňují své schopnosti.

Jeroným Klimeš má ale ve věci jasno. „Nejvíce řidičů, kterých je na silnicích vybodováno, představují řidiči v mladší dospělosti, toto období se vyznačuje válečnickým uvažováním, pocity neohroženosti, sklony k riskování a náboženskými a ideologickými konverzemi. To provází někdy agresivní excesy jako létání skrz paneláky (atentát 2001 USA), házení zápalných lahví Romům do oken či různé život riskující akce, viz film Horečka sobotní noci. Případ těchto dívek je jistě politováníhodný, ale není ničím výjimečný,“ řekl eXtra.cz uznávaný psycholog a dodal: „Jediná obrana proti tomuto chování je výchova dětí k odpovědnosti za svůj život (morálka).“

Mnozí se u smutného videa shodují, že by mělo být výstrahou pro další mladé lidi, kteří by se chtěli chovat podobně nezodpovědně, a nebylo by od věci, kdyby se preventivně promítalo na všech základních a středních školách jako varování.