Jako odborník se čtyřicetiletou praxí v problematice práva by rád své znalosti a zkušenosti využil v Senátu k pomoci v obraně ústavy proti jejím nepromyšleným a neuváženým změnám. Bude usilovat o ústavní zakotvení českého národa jako státotvorného národa v naší ústavě.

„Jednou z mých hlavních motivací ke kandidatuře je přesvědčení, že mezi senátory je málo právníků. Budu usilovat o zvýraznění role Senátu v legislativním procesu. Rád bych své zkušenosti a teoretické znalosti práva uplatnil v ústavní praxi. Jako nezávislý kandidát mohu voličům slíbit, že použiji svou odbornost k tomu, aby byl ústavní systém našeho státu efektivnější,“ uvedl na tiskové konferenci profesor Gerloch.

Velkým tématem, kterým se chce v případě zvolení Gerloch v Senátu zabývat, je ústavní zakotvení českého národa a výslovné stanovení, že v České republice je český jazyk státním jazykem.

„Hlavní přínos této úpravy vidím především jako doplnění jedné z mezer české ústavy, kdy je na jednu stranu v Listině základních práv a svobod obsažena ochrana národnostních a etnických menšin, ale v samotné ústavě není zakotvený státotvorný národ, vůči kterému se v Česku dlouhodobě působící menšiny vytvářejí,“ říká Gerloch.

Podobná úprava bývá obsažena i v ústavních dokumentech dalších demokratických států a byla i v ústavě první Československé republiky a v ústavním zákoně o československé federaci.

Dalším výrazným bodem Gerlochova programu je pomoc při řešení problémů volebního obvodu č. 17, se kterým je profesor dlouhá léta spjatý a má zde trvalý pobyt. „Chci se zaměřit zejména na dopravní tematiku: výstavbu metra D, dostavbu tramvajové trati a vnějšího silničního okruhu či rozvoj infrastruktury dle potřeb jednotlivých městských částí při zachování zeleně,“ vyjádřil se ještě Gerloch.