„Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů,“ vyzval krátce po půl druhé ráno hlasatel Vladimír Fišer obyvatele Československa a sdělil jim, že do země vstoupila vojska Varšavské smlouvy.

Podle zjištění Vojenského historického ústavu za 23 let okupace zemřelo 402 lidí.

Mnoho z těchto lidí zemřelo pod pásy tanků. Sovětská armáda vyslala do Československa vojáky, kteří neměli zkušenosti a byli náchylní ke zkratovitému jednání.

Někteří Čechoslováci byli přejeti, jiní zastřeleni a někteří brutálně zavražděni.

Nejotřesnější je případ Věry Dostálové. Dne 3. dubna 1981 vlezl ruský voják Jurij Kononov do jejího domu v Olomouci a umlátil ji kladivem. Dostálové bylo pouhých 29 let. Kononov kladivem ubil také její dvě děti – šestiletou Pavlínku a pětiletého Tomáška.

Jak poznamenává deník Blesk, tak se do dneška neví, zda byl Kononov za vraždu potrestán. Kryla ho totiž sovětská posádka. Později se historici přiklonili k názoru, že Kononov byl přeci jen popraven. Ale otazníky zůstávají.