Z archeologického výzkumu vyplývá, že praženy měly silnější paže než dnešní elitní veslařky. Vypracované svalstvo a silnější kosti se připisují jejich těžké každodenní zemědělské práci. Tým výzkumníků se zaměřil na studium kostí středoevropských žen doby raného neolitu až pozdní doby železné, od 5300 př. n. l. po 100 n. l.

„Domníváme se, že silnější kosti u pravěkých žen jsou odpovědí na namáhavé drcení obilí, což byla repetitivní činnost vykonávaná několik hodin denně,“ uvedla spoluautorka výzkumu Alison Macintosh pro Guardian.

Studie rovněž ukázala, že síla ženských kostí s postupem doby a vývojem technologií slábla a středověké ženy už měly kosti srovnatelné s průměrnými dnešními ženami. Výzkum navazoval na dřívější studii kostí mužů, jež prokázala, že pravěcí muži měli podstatně silnější kosti než například současní vrcholoví sportovci.