Trendy
válka na Ukrajině EURO 2024 Clash of the Stars 8 Filmový festival Karlovy Vary 2024

Přehled vakcín proti koronaviru: V čem se liší a jakou mají účinnost

Moderna, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Novavax: Přehled vakcín proti koronaviru
Zdroj: Profimedia
očkování

Očkování proti koronaviru je u nás v plném proudu. Není tedy od věci se seznámit s jednotlivými vakcínami trochu blíže. V účinné technologii i dalších parametrech se totiž od sebe mohou lišit.

Ať už máte očkování za sebou, anebo se k němu teprve chystáte, povědomí o typech a účinnosti jednotlivých vakcí shromážděných portálem Yale Medicine se vám bude hodit.

Pfizer-BioNTech

11. prosince 2020 se stala vůbec první vakcínou proti nemoci COVID-19, která obdržela certifikaci Evropské lékové agentury (EMA). Společnost uvedla pozitivní údaje z klinických studií, které obsahovaly zprávy, že je až z 95% účinná při prevenci symptomatických onemocnění.

Očkovat se jí mohou osoby starší 12 let a očkuje se dvěma dávkami v rozmezí 21 dnů. Mezi nežádoucí účinky může patřit zimnice, bolest hlavy, bolest, únava nebo zarudnutí a otok v místě vpichu,

Jedná se o messenger RNA (mRNA) vakcínu, která využívá relativně novou technologii. Na rozdíl od vakcín, které dávají do těla oslabený nebo inaktivovaný choroboplodný zárodek, poskytuje vakcína mRNA malý kousek genetického kódu z viru SARS CoV-2 hostitelským buňkám v těle. V podstatě dává těmto buňkám pokyny nebo plány pro vytváření kopií proteinů s hroty. Hroty dělají práci pronikáním a infikováním hostitelských buněk. Tyto proteiny stimulují imunitní odpověď, produkují protilátky a vyvíjejí paměťové buňky, které rozpoznají a reagují, pokud je tělo infikováno skutečným virem.

Moderna

Tato vakcína byla druhou schválenou pro použití v USA. Potřebné certifikáty dostala asi týden po vakcíně Pfizer. Moderna je také vakcína mRNA, která používá stejnou technologii jako vakcína Pfizer-BioNTech a má stejně vysokou účinnost při prevenci symptomatických onemocnění. Existují však dva klíčové rozdíly: Vakcínu Moderna lze přepravovat a dlouhodobě skladovat při standardních teplotách v mrazničce a po dobu 30 dnů při běžném chlazení, což usnadňuje distribuci a skladování. Vakcína Moderna byla také o něco méně účinná v klinických studiích - přibližně 86% - u lidí ve věku 65 let a starších.

Aplikuje se dvěma dávkami osobám nad 18 let. Podobně jako u vakcíny Pfizer mohou vedlejší účinky zahrnovat zimnici, bolest hlavy, bolest, únavu, nebo zarudnutí a otok v místě vpichu, které obvykle vymizí během jednoho nebo dvou dnů. Účinnost této vakcíny dosahuje až 90 procent.

Johnson & Johnson

Ke schválení této vakcíny v USA došlo 27. února 2021. Následně však bylo její podávání pozastaveno kvůli podezření na potenciálně závažné poruchy srážení krve u žen. Po přezkoumání se vakcínou Johnson & Johnson začalo opět očkovat.

Ve srovnání s vakcínami Pfizer a Moderna se tato vakcína snáze uchovává (při teplotě v chladničce) a vyžaduje pouze jednu dávku, což usnadnilo distribuci a podávání. Očkovat se mohou všichni nad 18 let. Mezi vedlejší příznaky patří únava, horečka, bolest v místě vpichu nebo myalgie (bolest svalu nebo skupiny svalů), které obvykle vymizí během jednoho nebo dvou dnů. Podle zprávy zveřejněné koncem února měla znatelně mírnější vedlejší účinky než vakcíny Pfizer a Moderna. Stejně jako předchozí vakcíny i tato funguje na principu mRNA.Její účinnost je až 86 procent.

Oxford-AstraZeneca

Tato vakcína se od některých konkurentů odlišuje nižšími náklady - je levnější na jednu dávku a lze ji skladovat, přepravovat a manipulovat s ní v normálním chlazení po dobu nejméně šest měsíců. Některé země v březnu dočasně pozastavily používání této vakcíny poté, co se u malého počtu příjemců vyvinuly krevní sraženiny. V dubnu dospěl bezpečnostní výbor EMA k závěru, že „neobvyklé krevní sraženiny s nízkým počtem krevních destiček by měly být uvedeny jako velmi vzácné nežádoucí účinky“, ke kterým může dojít do dvou týdnů od podání vakcíny. Zatímco Velká Británie požadovala další vyšetřování, regulační orgány EMA zdůraznily, že přínosy vakcíny stále převažují nad riziky.

Očkují se lidé nad 18 let dvěma dávkami. Mezi nežádoucí účinky patří bolest, pálení, zarudnutí, svědění, otoky nebo modřiny v místě vpichu, které obvykle vymizí během jednoho nebo dvou dnů. Podobně jako u vakcíny Johnson & Johnson se jedná o nosnou vakcínu vyrobenou z upravené verze neškodného adenoviru. Konečný produkt obsahuje špičatý protein nacházející se v SARS-CoV-2. Když se tento protein dostane do buněk těla, imunitní systém se připojí k obraně a vytvoří protilátky a paměťové buňky na ochranu před skutečnou infekcí SARS-Cov2. Efektivita vakcíny se pohybuje kolem 76 procent.

Novavax

Ukázalo se, že tato vakcína je účinná nejen proti COVID-19, ale také proti mutacím, které se objevily ve Velké Británii a v menší míře v Jižní Africe. Zatímco dalšími průlomovými vakcínami byly buď mRNA nebo vektorové platformy, vakcína Novavax je ještě dalším typem, který se nazývá proteinové adjuvans. Výroba je také jednodušší a látku lze skladovat v chladničce. Nežádoucí účinky se projevují citlivostí v místě vpichu, únavou, bolestí hlavy nebo bolestí svalů.

Zatímco jiné vakcíny přimějí buňky těla k vytvoření částí viru, které mohou spustit imunitní systém, vakcína Novavax má jiný přístup. Obsahuje špičkový protein samotného koronaviru, ale formulovaný jako nanočástice, která nemůže způsobit onemocnění. Po injekčním podání vakcíny stimuluje imunitní systém tvorbu protilátek a imunitní odpovědi T-buněk. Účinnost se pohybuje kolem 90 procent. Podává se pacientům v rozmezí 18 - 84 let ve formě dvou dávek tři týdny po sobě.GLOSA: Mikýřova úžasná pouť Survivorem. Mikyska vyhrál právem, ale pomohla mu zbabělost a krátkozrakost soupeřů

Související články

Další články

Nejnovější kauzy