Trendy tagy Extra Host (pořad) koronavirus finále MasterChef 2020 Svatba na první pohled

Nejnovější kauzy

Předpověděl pád Dvojčat v New Yorku a teď opět promluvil! Co nás dle geniálního věštce čeká?

Proroctví argentinského génia nejde brát na lehkou váhu.
Zdroj: facebook.com
Benjamín Solari Parravicini, pravděpodobně nejskromnější moderní věštec, se narodil v argentinském Buenos Aires v roce 1898 a tamtéž zemřel v roce 1974. Živil se malováním obrazů a sochařením a pocházel ze spořádané a dobře situované rodiny. Přestože zastával různé posty ve vedení tamní městské galerie a umělecké akademie, nebyl jeho veřejný ani soukromý život nijak vzrušující a pravděpodobně by zůstal naprosto neznámým člověkem. Pokud by tedy neoplýval darem vidění do budoucnosti. Časem se Benjamín Parravicini, přáteli přezdívaný Pelón, stal velmi známou osobou, a to i mimo hranice rodné Argentiny, díky svým zprávám o budoucích událostech, které, jak říkal, dostával od svého „anděla strážného“.

Kreslené věštby

Oproti tomu, čemu lidé v Argentině a dalších zemích Jižní Ameriky věří, vrozená skromnost Benjamínu Parravicinimu nikdy nedovolila tvrdit, že měl mystické vize nebo že mu budoucnost vyjevil hořící keř božské inspirace. Nic takového, budoucnost jej oslovovala jako náhlý příchod tvůrčí nálady a jeho strážný anděl mu seslal jeden z mnoha vzkazů a Benjamín Parravicini cítil nutkání jej ztvárnit tužkou nebo uhlem, většinou ve velmi prosté, někdy až naivní formě. Často šlo o pouhou jednu linku, k níž věštec přidával psané vysvětlení. Takto Benjamín Parravicini vytvořil více než 700 prorockých poselství, která se většinou týkala transcendentních a dramatických událostí ve světě a v jeho rodné Argentině. Nejvíce z těchto poselství se mu vyjevilo v 40. a 50. letech 20. století, ale i poté k němu v menší míře přicházely až do jeho smrti v roce 1974. Stejně jako většina prorockých výroků i jeho obrazy a vzkazy jsou mnohdy záhadné. Tedy do chvíle, než nastane událost, jíž se týkají, pak jsou naprosto jasné.

Intuice a racionalita

Zajímavé na těchto prorockých výtvorech je to, že každé poselství nese kresbu určitého symbolu, jenž působí především na naše emoce a intuici, zatímco psaný text, který Benjamín Parravicini obvykle přidal poté, co procitl z transu, promlouvá spíše k našemu intelektu. Tím jsou skvěle vyváženy složky působící na vědomou i nevědomou část naší mysli, poselství mohou mít svůj původ i v takzvaném kolektivním nevědomí. Pro dnešní racionálně uvažující svět je takové propojení velkým přínosem. Ukázalo se, že jeho obrazy a texty předpověděly mnoho důležitých událostí moderní doby: pád Hitlera a Mussoliniho po 2. světové válce, vzestup Castra na Kubě, komunikační satelity, zničení Světového obchodního centra v New Yorku, transplantace umělého srdce, atomovou bombu… Mnoho proroctví se týká budoucnosti Argentiny, která si podle Parravicina má projít jakousi obdobou Francouzské revoluce a obdobím úpadku, aby se nakonec zjevil „Šedý muž“, který ji z něj vyvede. Ten ale může být pouhou metaforou pro střední či pracující třídu.

Útok na Dvojčata předpovězen 30 let před jejich výstavbou

Velkou část psychografií, jak Parravicini své věštecké výtvory nazýval, získal po jeho smrti do své sbírky umění Sigurd von Wurmb se svou chotí. Ti je publikovali ve čtyřech svazcích. Jak již bylo řečeno, Parravicini si nenárokoval schopnost předpovídání budoucnosti, výklad jeho díla byl čistě na každém jednotlivci. Přesto je ale fascinující, že v roce 1939, 30 let před výstavbou slavných Dvojčat v New Yorku, napsal: „Světlo svobody v Severní Americe ztratí svou zář a její pochodeň nebude svítit jako včera, na monument budou podniknuty dva útoky.“

Spasení z jižního pólu?

Co nás podle argentinského proroka čeká? Má s námi navázat kontakt mimozemská civilizace, která ale nebude nikým jiným než nebeskými bytostmi, které známe jako anděly. Podle věštby z roku 1938 se za jižním polárním kruhem na Antarktidě mají objevit zvláštní létající objekty: „Objeví se, letící ve velké výšce, a přinesou bytosti z jiných planet. Ano, to jsou ti, kdo přišli zabydlet Zemi a tak se stane. Ano, jsou to ti, koho ve Starém zákoně nazýváme anděly. Hlas Jehovy se zjeví znovu a bude viděn a vyslyšen.“ Takto to zní trochu přitažené za vlasy, ale třeba se věštba naplní zcela jiným způsobem, než si dovedeme představit. Co se ještě vyplní?

Benjamín Solari Parravicini si jistě zaslouží naši pozornost, protože stovky jeho poselství by se ještě měly vyplnit. Jeho propojení intuice, kolektivního nevědomí a racionálního uvažování může mít pro náš materialistický svět jistě velký přínos. Přestože sám věštící výtvarník by si při své skromnosti nic takového nenárokoval.

Poskytovatel služeb: E.M.A. Europe, s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 46 Kč, P. O. Box 14, 110 05 Praha 015, www.ema.bzwww.platmobilem.cz

Související články

Další články