Radek Filipi, dříve Fejerčák, skutečně pracoval jako příslušník Městské policie v Ostravě. Ovšem informace, že současný přítel zpěvačky Lucie Bílé (50) byl z tohoto místa vyhozen, není pravdivá. „S panem Filipim byl rozvázán pracovní poměr dohodou na jeho vlastní žádost, z důvodu stěhování do Prahy,“ komentuje celou událost ředitel Městské policie Ostrava.

Dále dodává, že Radek Filipi byl zaměstnanec, který plnil své úkoly odpovědně, svědomitě a také často nad rámec běžných pracovních povinností.

Podle slov ředitele městské policie byl Filipi zaměstnanec aktivní, iniciativní, spolehlivý a vstřícný k potřebám svého zaměstnavatele. Mimo jiné dosahoval velmi dobré úrovně odborných znalostí, které se promítaly do jeho výsledků práce.

Tímto vyjádřením zpochybnil všechny předchozí spekulace o tom, jak špatný byl Filipi zaměstnanec a že byl ze své pozice městského policisty v Ostravě vyhozen.