Odpusť mi, otče, neboť jsem zhřešil! Touhle větou začíná každý křesťan svou zpověď. Těmhle nestydám ale nepomůže ani svěcená voda.

Sedmička zvrhlých jebtišek (v tomto případě se nejedná o pravopisnou chybu, ale o přesnější pojmenování jejich profese) má na kontě kompletní sadu nejhorších hříchů.

Než je ale sežehnou plameny pekelné, vy můžete jejich přednosti obdivovat v galerii, kvůli které by i dnes Vatikán vyhlásil svatou válku!