Trendy tagy Extra Host (pořad) koronavirus Svatba na první pohled Počasí

Nejnovější kauzy

Pouštíte si tu správnou hudbu? Víme, jakou poslouchat, abyste byli šťastnější!

Spíše než by hudba ovlivňovala lidskou psychiku z dlouhodobého hlediska,
působí na naši momentální náladu a emoční stav.
Zdroj: Astrohled
Hudba pomáhá vyjadřovat prožitky a vyvolat pocity, probouzí naše emoce. Již v dávné minulosti vyjadřovaly nejrůznější kmeny pomocí hudby své pocity a nálady a hudba v sobě často skrývala prvky spirituality. Šamani dokázali pomocí hudby ovlivňovat lidskou energii, zbavit nemoci či potřebným způsobem formovat psychiku svého nepřítele. Ačkoli je v dnešní době spíše zdrojem zábavy, mocná je stále. I jen pár tónů nás dokáže velmi rychle naladit, a to buď pozitivně, nebo negativně.

Hudba uvolňuje stres a napětí, ovlivňuje naše emoce a náladu. Pro každého člověka je příjemný jiný druh. V psychologii a psychoterapii se hudba často využívá v rámci tzv. muzikoterapie jakožto prostředku, který může pomoct změnit psychický stav. Jako léčebný prostředek se hudba často používá také ke zmírnění bolesti, úzkosti a strachu. V psychoterapii se pomocí hudby podporuje adaptabilita, komunikace a další oblasti. Jednotlivé složky hudby mohou působit odlišně. Hudební rytmus má vliv na náš fyzický stav (ovlivňuje srdeční činnost a naši aktivitu). Melodie působí na naše emoce a city. Harmonie odráží harmonii naší duše. Dále na nás působí barva, síla, délka a výška.

Jaká hudba, takové momentální nitro?

Spíše než by hudba ovlivňovala lidskou psychiku z dlouhodobého hlediska, působí na naši momentální náladu a emoční stav. Výsledky řady výzkumů zaměřených na vliv hudby na člověka ukazují, že druh hudby může působit na náladu a přístup k aktivitě. Pomalejší a tišší hudba dokáže člověka uvolnit a povzbudit ho k relaxaci. Někdy však naopak pro relaxaci a uvolnění můžeme potřebovat rychlou a svěží hudbu. Je tomu tak většinou poté, co jsme se museli dlouho soustředit na jednu věc a chceme se od toho odpoutat a odreagovat. Rychlejší a drsnější hudba podporuje naši aktivitu a chuť k interakci s dalšími lidmi. To je také důvodem, proč často slyšíme rychlejší a hlučnější hudbu v obchodech – aby zvýšila naši nákupní aktivitu.

V hudebních skladbách se obvykle střídá konsonance a disonance. Konsonance – jemné tóny a zvuky – převažuje například u klasické hudby a měla by mít zklidňující účinky na lidskou psychiku. Naproti tomu disonance – drsnější tóny, rychlejší tempo a disharmonické prvky – má za úkol zvýšit napětí a vzrušení a tím je typická například pro hardrockovou či heavymetalovou hudbu. Proto si tento typ hudby obvykle nepouštíme, pokud chceme relaxovat. Disonance se vyskytuje i u té klasické hudby, avšak vždy je rychle střídána opět konsonancí a klidné a jemné prvky v ní převažují. Proto nás dokáže tento hudební styl zklidnit a povzbudit pozitivní emoce. Klasická hudba má mnoho prokazatelných pozitivních účinků. Povzbuzuje kreativitu, působí proti poruchám spánku apod.

Je otázkou, zda spolu souvisí typ hudby a osobnostní typ člověka. Dosud byla provedena řada výzkumů sledujících tuto souvislost. Ačkoli se přímá souvislost nedá jednoznačně stanovit, řada těchto výzkumů poukázala na to, že například energičtí lidé dávají přednost rytmické a drsnější hudbě, konvenční hudbu volí častěji lidé s konzervativním pohledem na život nebo například složitou hudbu upřednostňují právě složitější osobnosti.

Hudba jako emoční ventilátor

Mohlo by se zdát, že tvrdá, agresivní hudba (hard rock či heavy metal) má na psychiku negativní vliv. Je považována za hudební styl, který může v člověku vyvolávat agresivitu. Ono se totiž nabízí, že agresivní obsahy, ať už v hudbě, filmu či v jiné oblasti, generují agresivní chování a postoje. Nemusí to tak ale být. Řada odborníků tvrdí, že agresivní hudba či jiný obsah právě pomáhají zbavit se agrese, působí jako očišťující a ventilující prvek pro negativní emoce. Názory jsou na to různé, přímá souvislost dosud prokázána nebyla. Zůstává tak otázkou, zda je to tvrdá hudba, která inspiruje k agresi (či dokonce k sebevražedným myšlenkám), nebo naopak jsou to lidé agresivního ražení (a lidé se sebevražednými myšlenkami), kteří vyhledávají tento typ hudby. Upřednostňování určitého typu hudby může ovlivňovat i sociální subkultura, ve které se člověk vyskytuje. Dá se proto těžko posoudit, zda člověka více ovlivňuje kultura, ve které žije, nebo samotná hudba.

Ať je to, jak chce, hudba každopádně na lidskou psychiku působí. Odpradávna. Záleží však na mnoha faktorech, které nás současně ovlivňují. Záleží na našem citovém založení, na našem momentálním psychickém rozpoložení a jak ho chceme změnit a zda vůbec. Je na nás, jakou hudbu si vybereme, když po nějaké zatoužíme. A je na nás, nakolik ji necháme vniknout do našeho nitra.

Poskytovatel služeb: E.M.A. Europe, s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 46 Kč, P. O. Box 14, 110 05 Praha 015, www.ema.bzwww.platmobilem.cz

Související články

Další články