Metropolitní plán je ve své podstatě dohoda mezi městem a občany o budoucí podobě Prahy, v níž je třeba skloubit zájem veřejný se zájmy soukromými. Tato dohoda zároveň respektuje historické dědictví města, chrání zelené plochy a nabízí dostatek místa nejen pro výstavbu bytů, ale také parků a škol pro děti. Pojďme společně diskutovat 27. června od 9:00 na pražské Výstaviště o budoucí podobě hlavního města.