V úterý proběhne v Praze poslední rozloučení se dvěma sedmiletými chlapci, kteří se utopili při koupání v jezeře Lhota. Pohřbu předcházela pietní akce přímo na jezeře. Piety se zúčastnil jeden z otců. Druhý otec je dlouhodobě nemocný. Obě matky na pietu nedorazily, neumožňoval to jejich zdravotní stav.

Je otázkou, zda matky najdou sílu vyprovodit své chlapce na poslední cestu. „Jsou nyní v péči buddhistických mnišek. Nabídl jsem jim i zdarma návštěvu psycholožky z Olomouce, ale ani o to nyní nemají zájem. Za svoji nepozornost byly potrestáni tím nejvyšším trestem – smrtí svých dětí,“ uvedl Marcel Winter z Česko-vietnamská společnosti.

Parte ve vietnamské tradici je vlastně pozvánkou na poslední rozloučení. Na parte stojí, že rodiče chlapců pracují v Praze. Že se stala velká tragédie i přesto, že rodiče a doktoři udělali vše, aby chlapce zachránili. Na parte jsou také jména rodičů a kontakt na lidi, kteří pohřeb zajišťují.

Chlapci se utopili ve čtvrtek večer. Objevily se názory, že matky se jim dostatečně nevěnovaly a nehlídaly je. Také se ale objevují názory, že selhal personál přírodního areálu a že pomoc přišla pozdě. utonutí chlapců a chování personálu vyšetřuje policie.