V mnoha zemích je pátek třináctého považován za smolný den. Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedeka­triafobie nebo též friggatriskai­dekafobie a jedná se o speciální formu fóbie z čísla 13 (triskaidekafobie). V zemích Latinské Ameriky je pověra rozšířena většinou na úterý třináctého.

Pověra, která vznikla kolem tohoto data, pochází z Bible. Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u jeho stolu třináct apoštolů. Třináctý byl Jidáš, který Ježíše zradil.

Židé mají číslo spojené s třináctým písmenem hebrejské abecedy. Písmeno M je prvním ve slově Mavet, což znamená „smrt“.

Francouzský král Filip IV. Sličný začal během své vlády v pátek 13. října 1307 pronásledovat a vyvražďovat templáře. Kvůli tomuto také řád zanikl. Pátek třináctého mají všechny měsíce, které začínají nedělí.