Opakované rušení nočního klidu a výtržnosti na chodbách kolejí musely řešit hlídky MP Praha i PČR. Jedna část studentů totiž policii zavolala na druhou část studentů, která se evidentně dobře bavila a nehodlala s tím skončit.

Na jedné z chodeb si studenti rozlili vodu smíchanou s jarem. Na vzniklé ploše pak „bruslili“, a to pomocí krabic a dalších předmětů. V jiné části byla na chodbě vytažená pohovka, v jejímž okolí se povalovalo velké množství odpadků, nedopalků cigaret, kelímků od piva a mnoho dalšího. Docházelo mimo jiné také k močení z okna na chodbě… Uvádí se na stránkách Týdeníku Policie.

Na tísňovou linku volali někteří studenti s tím, že na kolejích dochází k rušení nočního klidu. Bylo okolo půl jedné ráno a dotyční studenti uváděli, že mají ráno důležité zkoušky. Policisty kontaktovala také vrátná dané koleje. Policisté společně se strážníky vyzvali celkově zhruba 200 osob, aby přestaly rušit noční klid.

Situace se ale neuklidnila a během několika málo minut po odjezdu policistů docházelo k pokračování v rušení nočního klidu, a to i za podpory hudební aparatury. O pomoc pak byli navíc požádáni psovodi MP Praha.

„Hlídka psovodů pak s hlídkami MP Praha a PČR opětovně několikrát prošla jednu z budov kolejí. Bohužel, někteří podnapilí studenti nechápali ani opakované zákonné výzvy a s hlídkami se snažili diskutovat… Jiní se i přes opakované výzvy s alkoholem v ruce vraceli zpět na chodby kolejí, kde opětovně rušili noční klid,“ uvádí Týdeník Policie.