Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.Rozumím
Trendy tagy Horoskop Zábava Výměna manželek Kokain v Česku

Nejnovější kauzy

Olivova dětská léčebna v Říčanech bilancuje

Olivovna pomáhá!
+ Další 3 fotografie
Loni poskytla říčanská Olivovna péči téměř šesti stům dětských pacientů. V deseti pětitýdenních turnusech jsme se starali o pacienty od jednoho do osmnácti let, převažovaly děti ve věku od 7 do 12 let. Léčily se u nás s obezitou, nemocemi dýchacích cest a pohybového ústrojí. Do Olivovny děti přijely z celých Čech, převážně ale z Prahy a Středočeského kraje.

Pro zajištění kvalitní péči máme k dispozici vyškolený lékařský, rehabilitační, vzdělávací a výchovný tým. Vytváříme dobré podmínky pro pobyt rodičů s předškolními dětmi. Rodičům nabízíme odborné vzdělání, které jim usnadní zapojení se do následné péče v domácím prostředí. Na spoluvytváření programů kolektivní i individuální péče se podílí ústavní psycholog. Dětem zajišťujeme školní výuku po celou dobu léčebného procesu. Chronicky nemocným dětem náš odborný pedagogický tým poskytuje individualizovanou výchovnou a vzdělávací péči.

Po desetiletí je kmenovým základem poskytované péče léčba respiračních a alergických onemocnění. Olivovna je vybavena moderními přístroji pro funkční vyšetření dýchacího ústrojí. V případě potřeby mohou lékaři přijatým dětem zajistit všechna nezbytná laboratorní či konsiliární vyšetření v blízké nemocnici v Říčanech nebo na klinických pracovištích v Praze. Léčili jsme děti s alergickou rýmou, chronickými a opakovanými záněty horních a dolních dýchacích cest a stavy s alergickým dermorespiračním syndromem.

K léčbě obezity přistupujeme komplexně racionální a vyváženou stravou sestavenou nutriční terapeutkou podle potřeb dětí. Kondiční cvičení a pohybové aktivity vedou naši fyzioterapeuti. Psychoterapií posilujeme jejich sebevědomí a sebedůvěru. Děti u nás získají na sebe nový náhled, chtějí být aktivnější a zdravější. Usilujeme o změnu stravovacích a pohybových zvyklostí v úzké spolupráci s rodinou.

Po pěti týdnech od nás odjelo téměř 80 % dětí s více než 5% úbytkem tělesné hmotnosti. Podstatné je, že se zlepšil jejich celkový tělesný stav a narostl podíl svalové hmoty. Jsme připraveni na řešení případných potravinových intolerancí nebo jiných poruch výživy. Chceme dětem poskytovat odbornou péči opakovaně; praxe totiž prokazuje, že hlavní zárukou dlouhodobého úspěchu léčby obezity je především kontinuita a soustavnost péče.

Nejčastějším onemocněním pohybového ústrojí, které jsme v Olivovně v loňském roce léčili, byla z 80 % funkční vada chodidla neboli plochonoží. Tato vada má vliv na postavení lidského těla v prostoru a jeho způsob pohybu, zejména na dolní končetiny při zátěži, tj. na pohyb kolenních a kyčelních kloubů, postavení pánve a páteře. Přicházejí k nám děti i s vadným držením těla nebo stavy po úrazech a ortopedických operacích a zaměřujeme se i na vrozené a získané ortopedické vady a rehabilitaci před plánovanými operacemi skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy a hyperlordózy. „Naší hlavní výhodou je, že můžeme dětského pacienta průběžně sledovat během celého pobytu ve skutečných podmínkách: v dětském kolektivu, ve škole, při tělesném pohybu, odpočinku i ve spánku. Pro ošetřujícího lékaře, který má na pacienta vyhrazeno pouze několik minut při obvyklé ambulantní péči, je to nedosažitelné,“ konstatuje MUDr. Karel Černý, vedoucí zdravotnického úseku léčebny.

Zřizovateli Olivovy dětské léčebny jsou Magistrát hl. města Prahy a město Říčany. Olivovna je nedílnou součástí života v Říčanech. Pořádá a podporuje odborné vzdělávací semináře pro lékaře a personál. Aktivně spolupracuje s místními institucemi a říčanským městským úřadem v čele se starostou Vladimírem Kořenem. „Olivova dětská léčebna je pro mě osobně důležitým a kvalitním zdravotnickým zařízením s úctyhodnou historií. Protože se v ní léčí především pražské děti, maximálně ji podporujeme,“ dodává Ing. Radek Lacko, radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení.

O Olivově dětské léčebně:

Olivova dětská léčebna poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Součástí léčby i trávení volného času je pobyt v lesoparku léčebny v čistém klimatu Ladova kraje. Léčebna byla založena před 122 lety manželi Aloisem a Luisou Olivovými s cílem poskytovat dětem zdravotní a sociální služby.

Mohlo by vás zajímat

Další články