Trendy tagy Jiří Menzel Extra Host (pořad) koronavirus Tvoje tvář má známý hlas 2020

Nejnovější kauzy

O zvolení do Senátu usiluje v Praze i profesor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

Aleš Gerloch absolvoval studium práv na Univerzitě Karlově v Praze.
O podporu voličů v pražském senátním obvodě č. 17 se bude jako nezávislý kandidát bez podpory politických stran ucházet odborník na ústavní právo a prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Oznámením kandidatury začíná i sběr 1000 podpisů od občanů.

„Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodl po pečlivé úvaze nad jeho funkcí jako pojistky proti neuváženým a nepromyšleným změnám v naší Ústavě. Ústavní právo je dlouhodobě v centru mého zájmu. V dnešním rychle se měnícím světě je nadmíru důležité jednat v souladu s Ústavou ve prospěch České republiky a jejích občanů. Zvýraznění úlohy Senátu je jednou z mých hlavních programových priorit,“ uvedl na počátku své volební kampaně Gerloch, který se rozhodl kandidovat bez podpory politických stran jako nezávislý kandidát.

Kandidovat bude ve volebním obvodě č. 17, kde má trvalý pobyt, který zahrnuje Prahu 12, Prahu 16, Lipence, Lochkov, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice, Hodkovičky a Lhotku.

Z dalších programových bodů, kterým se chce profesor Karlovy univerzity Gerloch v Senátu věnovat, pak dominuje rozvoj vzdělanosti českého národa. Chce také pomáhat řešit problémy svého volebního obvodu.

Pro účely kampaně si v souladu s literou zákona již založil i transparentní účet č. 115–7468970207/0100.

Aleš Gerloch absolvoval studium práv na Univerzitě Karlově v Praze a na své Alma Mater vyučuje dodnes. V akademické sféře se zaměřuje zejména na ústavněprávní problematiku (především fungování a roli Ústavního soudu pro české soudnictví a řízení před ním), teorii práva, právní filozofii a právní sociologii, přičemž v tomto oboru mu byla v roce 2001 udělena profesura. V advokátní praxi se specializuje na řízení před Ústavním soudem, týkající se převážně ústavních stížností a návrhů na zrušení zákona či jiného právního předpisu, jakož i na expertizní činnost.

Na Právnické fakultě UK pak působí jako vedoucí katedry teorie práva a vedoucí katedry ústavního práva. V roce 2014 dokončil druhé volební období jako děkan této fakulty a následně byl jmenován prorektorem Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace. Mimo to také přednáší na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, jakož i na Policejní akademii v Praze. Z pozice místopředsedy Legislativní rady vlády, jako jejího poradního orgánu, se spolupodílí na tvorbě nové legislativy; spolu s ostatními členy usiluje o korekci nekvalitních návrhů.

První kolo senátních voleb letos proběhne v pátek 5. a v sobotu 6. října. Případné druhé kolo voleb se pak odehraje o týden později.

Strukturovaný životopis

prof. JUDr. ALEŠ GERLOCH, CSc. narozen 26. května 1955, Ostrava 2014 – dodnes: prorektor Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace 2006 – 2014: děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy od 2001 – dodnes: vedoucí katedry teorie práva a právních učení a od 2006 – dodnes: vedoucí katedry ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 2006 – dodnes: místopředseda Legislativní rady vlády 1990 – dodnes: advokát

Související články

Další články