O výsledcích soutěže rozhodne v průběhu večera odborná porota, která bude seniory a seniorky hodnotit dle předvedených výkonů. Celkem soutěžící absolvují 4 disciplíny – jde o video medailonek, volnou disciplínu, rozhovor s porotci a také promenádu ve večerních šatech.

Dále bude udělen také titul Zasloužilý senior, který získá senior, který se svým přístupem k životu stal velkou inspirací pro své okolí. Finálovým večerem bude provádět moderátor Jan Čenský a v jeho průběhu vystoupí Hana Zagorová (69) nebo Josef Laufer (76).

Finále Seniora roku startuje 19. 12. 2015 v Kongresovém sále hotelu Hilton Prague v Praze od 20:00 za účasti televizních kamer České televize. Lístky na slavnostní večer jsou k dostání v síti Ticketpro.

Senior roku je celoroční projekt, jehož cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice, přispět k propagaci důstojného a naplněného života seniorů, podpořit zapojení seniorů do života komunity. Projekt chce přispět k osvětě, ke sdílení dobré praxe týkající se zapojení seniorů do každodenního života komunity, podniků a obcí.