Trendy tagy Jiří Menzel Extra Host (pořad) koronavirus Tvoje tvář má známý hlas 2020

Nejnovější kauzy

Numerologický výklad podle dne narození, díl II.: Jaké jsou vaše slabé stránky a na co si dát v životě pozor?

Numerologie prozradí, jaký máte charakter.

Minule jste se dozvěděli, co den narození v měsíci říká o vašich kladných povahových vlastnostech. Dnes si povíme, kde jsou podle tzv. čísla dne naše slabiny, co bychom se měli naučit, na čem zapracovat a čeho se vyvarovat. Nemáte-li ještě předsevzetí do nového roku, možná ho tu najdete :-)

1. – Nezávislost

Lidé, kteří se narodili prvního dne v měsíci, jsou zpupní a zahledění do sebe. Hlídat by si měli vzteklost a tvrdohlavost.

2. – Družnost

Lidé narození druhého jsou přecitlivělí a zranitelní. Chybí jim odvaha a ctižádostivost. Chtělo by to zbavit se nedůvěřivosti a strachu.

3. – Kamarádství

Lidé, co se narodili třetího dne v měsíci, jsou výstřední, domýšliví a žárliví. Mají tendenci ostatní lidi kritizovat a zesměšňovat.

4. – Vyrovnanost

Lidé, kteří se narodili čtvrtého, by se neměli rozhodovat unáhleně. Pozor nechť si dají na sobeckost a sklony k melancholii.

5. – Vnímavost

Lidé narození pátého bývají náladoví, nestálí a snadno propadají stresu. Uzavírají se do sebe a v rozčílení reagují značně podrážděně.

6. – Harmonie

Lidé, co se narodili šestého dne v měsíci, tíhnou k lenosti a závislostem. Jsou stále ve spěchu, vyvarovat by se měli pomstychtivosti.

7. – Zkušenost

Lidé, kteří se narodili sedmého, jsou náchylní k intrikám. Neváží si práce ostatních lidí a neumí odpouštět. Velmi rychle mění své názory.

8. – Rovnováha

Lidé narození osmého dne v měsíci jsou vychloubační, panovační a neústupní. Mívají tendenci druhými manipulovat.

9. – Uvážlivost

Lidé, co se narodili devátého, se nechají snadno vyprovokovat. Jsou impulzivní a netolerantní. Pozor by si měli dát na vnitřní neklid a pokrytectví.

10. – Síla

Lidé narození desátého jsou neústupní, rezervovaní a uzavření. Není jednoduché jim porozumět. Mají sklony k nadřazenosti.

11. – Citlivost

Lidé, kteří se narodili jedenáctého, jsou zranitelní, umínění a prchliví. Vyvarovat by se měli povrchnosti a tvrdohlavosti.

12. – Všestrannost

Lidé narození dvanáctého dne v měsíci se chaoticky rozhodují až na poslední chvíli. Jsou impulzivní, žárliví a majetničtí. Chyby hledají u druhých.

13. – Zranitelnost

Lidem, co se narodili třináctého, chybí sebedůvěra. Jsou urážliví, hádaví a vznětliví. Dokážou ublížit vyřčenými slovy.

14. – Cílevědomost

Lidé narození čtrnáctého bývají zbrklí a výbušní. Pozor by si měli dát na špatné odhady situací. Dlouho si pamatují, když jim někdo ublíží.

15. – Odvaha

Lidé, kteří se narodili patnáctého, jsou vzpurní a rozmařilí. Ohlídat by si měli pomstychtivost a svéhlavé prosazování názorů.

16. – Přímočarost

Lidé narození šestnáctého dne v měsíci nemají rádi pravidla a omezení. Jsou přecitlivělí a málo průbojní. Měli by zapracovat na vyrovnanosti.

17. – Zdatnost

Lidé, co se narodili sedmnáctého, nesnesou odpor. Mají sklony k dramatizování. Jsou náladoví a někdy posedlí úspěchem i majetkem.

18. – Odpovědnost

Lidé narození osmnáctého trpí vnitřními konflikty a napětím. Pozor ať si dají na předsudky, autoritářství a agresivní chování.

19. – Účastenství

Lidé, kteří se narodili devatenáctého, jsou nesoudní, mají snahu být výjimeční a jdou si tvrdošíjně za svými cíli. Neměli by se litovat.

20. – Intuice

Lidé narození dvacátého jsou netrpěliví a nervózní. Neumí se rozhodovat a rychle mění názory. Mívají sklony propadat smutku.

21. – Pochopení

Lidé, co se narodili jednadvacátého dne v měsíci, jsou úzkostliví a neklidní. Umí ublížit slovem. Měli by se vystříhat nadřazenosti.

22. – Vytrvalost

Lidé narození dvaadvacátého jsou vztahovační, umínění a neústupní. Jsou náchylní manipulovat ostatními a chovat se nečestně.

23. – Samostatnost

Lidé, kteří se narodili třiadvacátého, jsou sobečtí, výbušní a necitliví. Mají tendenci utíkat před zodpovědností, jsou přelétaví.

24. – Přívětivost

Lidé narození čtyřiadvacátého dne v měsíci by se měli vyvarovat stresu a výbuchů emocí. Bývají přecitlivělí a někdy pasivní.

25. – Nenáročnost

Lidé, co se narodili pětadvacátého, jsou nerozhodní a nepředvídatelní. Odkládají to, co mají řešit. Mají obavy ze změn.

26. – Průraznost

Lidé narození šestadvacátého vyžadují od druhých pozornost. Všechno berou vážně a jsou příliš horliví. Hlídat by si měli pýchu a aroganci.

27. – Svědomitost

Lidé, kteří se narodili sedmadvacátého, jsou kritičtí a uzavření. Neumí se vyrovnat se zklamáním, mívají sklony k sebezničení.

28. – Rozpornost

Lidé narození osmadvacátého nesnáší jakákoliv omezení, nenechají se k ničemu přinutit. Jsou konfliktní, agresivní a dominantní.

29. – Nepřehlednost

Lidé, co se narodili devětadvacátého, jsou nestálí, vychytralí a zranitelní. Obtížně mluví o svých citech, na ostatní mají vysoké nároky.

30. – Ráznost

Lidé narození třicátého dne v měsíci nesnesou průměrnost, jsou povrchní, vypočítaví a neumí prohrávat. Touží být středem pozornosti.

31. – Motivace

Lidé, kteří se narodili jednatřicátého, potřebují pocit jistoty a bezpečí. Někdy nedokončí to, co začali. Jsou náchylní k podvodům a lhaní.

Pokud vás zajímá, jak vás vystihuje den narození v týdnu, potom čtěte zde. V galerii u onoho článku najdete i stoletý kalendář, s jehož pomocí lehce vypočítáte, kdybyste to náhodou netušili, který den v týdnu jste se narodili.

Související články

Další články