Když před dvěma lety naplno propukla uprchlická krize, nikdo nemohl tušit, jak obrovských rozměrů nabude vlna imigrantů, kteří budou chtít vstoupit na území Evropské unie a požádat zde o azyl. V prvním roce krize, tedy v roce 2015, přišlo téměř milion a čtvrt uprchlíků. V roce 2016 byl jejich počet o něco menší, přesto je ale příliv nových žadatelů o azyl stabilně nesmírně vysoký a evropské státy si již s nově příchozími přestávají vědět rady.

V Itálii chtějí začít důsledně kontrolovat neziskové organizace. Je tu totiž velké podezření, že některé neziskové organizace pomáhají pašerákům a podílejí se na byznysu s lidským utrpením. Itálie chce začít plavidla neziskovek důsledně kontrolovat. Některé neziskovky jsou proti tomu.

Například kontrole se vzpírá organizace Lékaři bez hranic. Mají k tomu dva důvody.

  1. Povinnost lodí pokaždé odvážet zachráněné lidi na pevninu a zákaz jejich přesouvání na jiná plavidla znamená nižší efektivitu operací na moři. Pokud se všechny záchranné lodě budou muset neustále plavit tam a zpátky mezi pevninou a místem záchrany, rapidně poklesne počet plavidel přítomných v operační oblasti. To v důsledku znamená více hromadných utonutí.
  2. Přítomnost ozbrojených policistů a povinnost humanitárních pracovníků schraňovat jakékoli důkazy by byly v přímém rozporu se základními humanitárními principy nezávislosti, neutrality a nestrannosti.

CELÝ ČLÁNEK SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE.