Eufemistický výraz obřízka je matoucí. Ve skutečnosti dochází k trvalému zmrzačení ženských orgánů. V Německu je tato praktika postavena mimo zákon, ale rodiny si najdou cestu, jak dívku obřezat.

V Německu je v tuto chvíli 65 000 obřezaných žen. To je oficiální číslo. Realita ale bude jiná – to číslo bude mnohem vyšší. A každým rokem toto číslo roste. Na rozšíření obřízky má vliv migrační krize. Ženy ze Somálska nebo z Iráku často vyžadují, aby jejich dcery byly obřezané. Je to prostě tradice. Nejde odmítnou. Jinak by bylo na ženu pohlíženo jako na nečistou a nemohla by se provdat.

Ženy berou své dcery na prázdniny do zemí, kde jim obřízku provedou. Po prázdninách se vrací obřezané. Nemusí ale cestovat do afrických zemí. „Obřezávačky“ už bohužel působí také v Paříži a nebo v některých městech Nizozemska.

„Stačí přejet do jiného evropského města, třeba do Paříže nebo do Amsterdamu. Tam žije početná africká diaspora, která přibližně každé dva měsíce pozve z Afriky ženu, která obřízky vykonává,“ uvedla pro Die Welt Charlotte Weil z německé organizace Terre des Femmes.

Odborníci se domnívají, že trend nebude ustupovat. Naopak číslo obřezaných žen v Evropě poroste.