V dřívějších dobách byly morální zábrany poněkud jinde, než jsou dnes, což znamená, že s objevením fotografie se začalo na památku zaznamenávat kdeco.

Jelikož ve viktoriánském období nebylo lékařství na takové úrovni, na jaké je dnes, umíralo na různé banální nemoci také dost dětí. A jak zachováte památku na svého mrtvého potomka?

V té době to bylo jednoduché. Prostě jste ho nechali nabalzamovat, jeho mrtvolku oblékli do svátečního oblečení a posadili ho před fotoaparát, kde vznikaly roztomilé rodinné fotografie.

S mrtvolami dětí.