Ráda řídí vztah sama a muž musí poslouchat

Mnoho zklamání v osobním životě a dostatek sebevědomí mohou být tím, že žena začne všechno ve svém životě, ale i vztahu řídit sama. Mnohdy může mít dobré úmysly, ale neodpustí si, že partnerovi začne říkat, co má dělat a jak se má chovat. Ve vztahu jsou dva, nikoliv jeden. Ženy, které se snaží vztah samy kormidlovat, končí nejčastěji osamocené.

Myslí si, že dělá všechno absolutně nejlépe

Žena, která je přesvědčena o tom, že dělá všechno nejlépe, je rozhodně zabijákem zdravého vztahu. Své chyby často a možná neúmyslně přehlíží, ale ty partnerovy neustále komentuje a vyčítá. Její pocity jsou značně dominantní a bez ní by se ani planeta neotočila kolem své osy. Jenže výsledkem je skutečnost, že muž přijde o svůj prostor a ze vztahu nakonec uteče.

Sex na prvním místě

Občas se najdou ženy, které upřednostňují sexuální hrátky na prvním místě. A díky tomu s mužem rády manipulují. Pokud se pak nechová tak, jak žena chce, má muž po sexu, a to klidně i na několik dní či týdnů. Jde svým způsobem o vydírání, které mnoho mužů rozhodně nevydrží.

Přecitlivělá a ukňouraná

Říká se jim ukňourané ženy. Typově se řadí k těm, které potřebují neustále utěšovat a zachraňovat a jejich psychická stabilita jde ode zdi ke zdi. Chvíli to může být funkční, ale když začnou být přecitlivělé, přestane to fungovat. Od takových žen se muži často snaží utéct, avšak neuvědomují si, že tím jim ublíží nejvíce.

Je žárlivá a hysterická

Dalším typem žen jsou hysterky, které žárlí více než ty ostatní. Muži berou žárlivost za projev nedůvěry a mají pocit, že jim jejich ženy nevěří a podezřívají je z nevěry. Paradoxně právě kvůli této vlastnosti, kdy dochází k podezíravosti zejména z nevěry, se muži nakonec k nevěře uchýlí.