Jan Palach, student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobody, žil po svém činu ještě další dva dny. 19. ledna 1969 zemřel. Ještě před tím s ním byl v nemocnici pořízen rozhovor, o kterém mnozí tvrdí, že působí spíše jako výslech. Ženský hlas je MUDr. Zdenky Kmuníčkové a rozhovor je nahraný na magnetofon v nemocnici 17. ledna 1969.

Poslechněte si Palachova slova, požadoval stažení cenzury a do poslední chvíle trval na svým požadavcích, jež podle něj měly zastavit potlačování svobody.

Rozhovor, z jehož poslechu skutečně mrazí.