Dle psychologů a sexuologů se mužský a ženský mozek zásadně liší již od narození, zatímco chlapečci reagují více na hračky, děvčátka například na obličej matky. Vnímání okolí je zásadním rozdílem mezi mužem a ženou v jakémkoliv věku. Ženy mají výrazně větší vizuální vnímání, odtud možná záliba v nakupování, zatímco muži okolí vnímají obecně hůře. Ženy mají mnohem vyvinutější smysl pro komunikaci a vztahy, muži naopak pro strategii moci. Tyto rozdíly jsou podle vědců v zásadě neovlivnitelné, neboť jsou způsobeny tzv. pohlavními chromozomy, kterých mají ženy asi o čtyři tisíce víc.

Ženy mají vyvinutější pravou hemisféru mozku, která je zaměřena na intuici a cítění, muži jsou poháněni levou hemisférou, která řídí racionální myšlení. Pokud vás tedy trápí, že si vaše partnerka pamatuje více než vy, a poté je schopna vás doslova ukomunikovat k smrti, nevěšte hlavu, je to její pravou přirozeností a genetickými předpoklady. Naopak až dámy budete chtít vyčítat svým protějškům, že vás nevnímají a jsou tak trochu necitliví, pamatujte, že jejich chromozomy na to prostě nemají kapacitu.