Talentovaný umělec ukazuje stále přetrvávající předsudky pomocí fiktivního příběhu dvou mladých žen. Obě nejprve pomyslně přijmou homosexuální orientaci tím, že vyjdou ze skříně, což je v anglicky mluvících zemích (coming out of the closet) bráno jako symbol pro veřejné přiznání homosexuality.

Dle samotného Arjena Kamatha se mladý pár následně vynoří v lese, protože věří, že jde o to nejbezpečnější místo. Jsou klidné, hrají si a zkoumají nový svět.

Lásku si ale neužívají dlouho, protože jsou přepadeny rákšasami. Mýtickými stvůrami indických dějin, které věří, že jediná možná láska je ta, jež vznikne mezi mužem a ženou.

Maitreyi a Alpana, jak se dívky jmenují, jsou brzy vlečeny lesem v řetězech. Šokující série fotografií končí tím, že jsou obě zavřeny zpět do skříně a ta následně zapálena.

„Cítil jsem jako umělec, že se musím podělit o svůj hlas se světem. Indie se mění k lepšímu, ale některé věci, jako například homosexualita, pořád nejsou považovány za normální a vztahy gayů jsou zavrhovány úplně,“ uvedl Arjen Kamath stroze.