Prezident Miloš Zeman (73) omilostnil muže, který zabil při dopravní nehodě svoji ženu i syna. Hlava státu se rozhodla muže pustit z vězení především proto, že má ještě jednoho nezletiletého syna, který kvůli této tragédii přišel o oba rodiče.

„Prezident republiky Miloš Zeman se ve čtvrtek dne 1. března 2018 rozhodl udělit milost, která svými tragickými okolnostmi vybočuje mimo ostatní případy a kterou se naprosto mimořádně rozhodl udělit i přesto, že omilostněný nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu. Touto milostí prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti," Jiří Ovčáček na stránkách Hradu.

„Omilostněný svým činem sice způsobil neodčinitelný následek – smrt dvou osob, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o nejbližší členy jeho vlastní rodiny (manželku a syna), tak jejich úmrtím je doživotně a nejpřísněji potrestán především on a jeho druhý nezletilý syn. Z humánního hlediska se proto jakékoliv jeho další potrestání zdá jako zcela nadbytečné a z pohledu nezletilého dítěte, které uvězněním otce přišlo o svoji poslední nejbližší osobu, jako velmi kruté a navíc s trvalým negativním dopadem na jeho další psychický vývoj. Prezident republiky tím vyhověl jak prosbám a přáním ostatních pozůstalých, kteří nyní o nezletilého po dobu uvěznění jeho otce pečují, tak i četným přímluvám řady osob z místa bydliště omilostněného, učiněných již v průběhu trestního řízení. V neposlední řadě přihlédl i k tomu, že žádná jiná osoba při dopravní nehodě zraněna nebyla, ani nikomu jinému nebyla způsobena hmotná škoda. Omilostněný dosud vedl bezúhonný a řádný občanský život. Trest odnětí svobody nastoupil dobrovolně a část z něj již vykonal,“ vysvětlil mluvčí prezidentův krok.