Rusko. Země, ve které se může dít úplně všechno.

I to, že si vrána najde v odpadcích víčko od zavařovací sklenice, které si vynese na zasněženou střechu, a pak tráví odpoledne v takovém svém soukromém Aspenu. Jezdí si nahoru a dolů a dost ji to baví. Lanovku nepotřebuje, má to zadara a žádní další sjezdaři se jí nepletou do cesty.

A vy se na to díváte a říkáte si, páni, tohle je ztělesnění bezstarostnosti a štěstí.