Trendy tagy Výměna manželek 2021 Extra Host (pořad) Čauky lidi Hubnete s nami

Nejnovější kauzy

Máte šestý smysl: Poznejte jak funguje vaše intuice!

Zdroj: archiv
Intuice nepřichází myšlením, ale cestou, kterou nedokážeme racionálně vysvětlit. Velmi silná intuice se mnohdy označuje jako šestý smysl, tedy schopnost mimosmyslového vnímání. Máte i vy svůj šestý smysl? Jaké jsou druhy intuice a dokážete je ovládat?

1. Rozumová intuice

Lidé s rozumovou intuicí vnímají myšlenky ostatních a snadno druhé chápou. Intuitivně nalézají řešení problémů a dokážou předvídat vývoj situací.

2. Citová intuice

S citovou intuicí dokáží lidé vstřebávat emoce a nálady svého okolí. Jsou přirozeně empatičtí a mají sklon pociťovat to samé, co cítí jiní. Dokáží prožívat intenzivně jejich radost i smutek.

3. Tělesná intuice

Lidé s tělesnou intuicí získávají energii svými dotyky. Ti, kteří jí umí ovládat, přijímají informace tím, že se někoho dotknou, ale i tím, že do ruky vezmou nějaký předmět. Dalo by se říct, že tento druh intuice je jedním z nejsilnějších.

4. Duchovní intuice

Lidé s duchovní intuicí dokážou informace dostávat prostřednictvím snů a vizí, andělské a jiné duchovní bytosti nevyjímaje. Jednotlivé typy se mohou prolínat, jedna z intuicí však bývá vyvinuta více. Především tu byste měli rozpoznat a využívat ji ke svému prospěchu, pochopitelně v kombinaci s racionálním myšlením.

A co vaše intuice, je neomylná, anebo se na ni nemůžete spolehnout?

Související články

Další články