Naběhla na ni jako smyslů zbavená. Chytla ji za vlasy a tahala za ně, jak nejvíc mohla. Žena řvala a pištěla, manželka ale byla rozhodnutá, že se pomstí pořádně. A že to bude milenku také pořádně bolet.

Milenka se snažila držet dveří a uniknout ze spárů manželky, ale marně. Manželka v tomto boji byla silnější. Vláčela ji po chodníku a byla surová. Milenka ji prosila, ať ji nechá na pokoji. Manželka ji ale nevnímala. Všemu přihlíželo několik svědků, nikdo ale ženě nepomohl.

Nakonec si manželka pozvala na pomoc kamarádku a milenku společně hodily z mostu do mělké vody. Milenka sice přežila, ale na tento boj bude ještě dlouho vzpomínat. A kdo ví, s mužem, kvůli kterému dostala tuto velkou nakládačku, se nejspíš už nikdy neuvidí. Vše jí budou připomínat jen pořádné šrámy na těle i duši.